Tjenester

bilde-forløpning-slik-jobber-vi.jpg
 
 
 
 
ikoner_lys_lilla_5.png

AkademiKuben

Vi blir alle utfordret av globale endringer som følge av digitalisering og klimaendringer. For å være konkurransedyktig framover trenger vi kunnskap og kompetanse. Vi tilbyr kompetanseheving på flere måter.

 
 
ikoner_lys_lilla_12.png

FoUI og EU-rådgiving

Forskning, utvikling og innovasjon (FoUI) er viktig for å klare omstillingsprosesser. Som deltagervirksomhet får du hjelp av vår EU-rådgiver til å etablere FoUI-prosjekter med fokus på digitalisering, bærekraft og nye forretningsmodeller.

 
 
ikoner_lys_lilla_17.png

Tverrfaglige arbeidsgrupper

Alle deltagervirksomheter er med i en eller flere arbeidsgrupper. Dette er møteplassen for utvikling av felles prosjekter, deling og læring.

 
 
ikoner_lys_lilla_25.png

ProtoMore InnovasjonsLAB

Vi tilbyr tilrettelagte innovasjonsprosesser i vår innovasjonslab, ProtoMore. Her hjelper vi deg med å utvikle nye produkter, tjenester og forretningsmodeller.

 
 
ikoner_lys_lilla_3.png

Tenketanker

For å få en bærekraftig fremtid må vi utfordre tankesettet vårt. Vi samler ansatte i deltagervirksomhetene så de kan tenke høyt sammen om utfordringene vi står ovenfor.

 
 
ikoner_lys_lilla_7.png

Nettverk

Som deltagervirksomhet er du en del av et stort økosystem.Vi fungerer som speidere og døråpnere inn et stort nettverk av nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. 

 
 
omstillingsmotor_rund.png

Omstillingsmotor

Omstillingsmotor-programmet gir bedrifter over hele landet tilgang til klyngenes kompetanse og verktøy innenfor innovasjonsevne og nye teknologier. Dette bidrar til raskere fornyelse og omstilling.

 
 
ikoner_lys_lilla_.png

Gründerskap i klynger

Har din bedrift en ny satsing på gang med å utvikle et nytt produkt/tjeneste, en ny knoppskyting (spin-off) eller vil gå inn i nye markeder? Gjennom vårt samarbeid med ProtoMore tilbyr vi praktisk og finansiell hjelp med nysatsingen.