←Tilbake til Tjenester

iKubens Tenketank for toppledere

Dette er et utviklingsprogram der refleksjon og erfaringsutveksling rundt globale trender som legger nye premisser for utvikling og innovasjon står sentralt. Viktige premisser er digitalisering og bærekraft.

Når det er flere spørsmål enn svar må vi hjelpe hverandre. Vi tilbyr en arena som setter globale trender inn i en regional kontekst.

Tematikken for tenketanken

Utfordringene vi møter i det strategiske lederskapet når vi skal

  • utvikle nye forretningsmodeller 

  • ta imot den nye generasjonen arbeidstakere

  • utvikle kultur for innovasjon

  • designe organisasjoner for en omverden i rask endring

Du får

  • Verktøy til å bruke i egen virksomhet

  • Kompetanse om hva som skjer globalt – hjelp til å navigere i en trøblete tid

  • Refleksjons- og erfaringsutveksling med andre i samme situasjon – erfaringsbasert læringsmetode

  • Et sterkt nettverk

Bidragsytere i tenketanken

NHH

Tor Øyvind Baardsen er programdirektør for MASTRA, NHHs executive MBA i strategisk ledelse. Faglige interesseområder er strategisk analyse, iverksetting av strategi og organisering.

DareDisrupt

Märtha Rehnberg er utdannet ved Copenhagen Business School. Hun er en teknologioptimist og kritisk tenker. Med teknologi tror hun vi kan løse de store problemene i vår tid, men utbredt teknologisk intuisjon er nødvendig for å utløse potensiale og beskytte seg mot faren for feil bruk.

Selvstendig næringsdrivende

Bjørn Helge Gundersen er utdannet klinisk psykolog (cand. Psych). Han har hatt lederstillinger både i privat og offentlig sektor, inkludert fem år som adm. dir. for AFF (Administrative Research Foundation). Fram til i sommer har han vært direktør i Deloitte Consulting. Nå selvstendig næringsdrivende.

NCE iKuben

Karen Landmark har ansvaret for NCE iKubens FoUI-satsing med særlig fokus på EU-prosjekter. Hun har doktorgrad i innovasjon, ledelse og bærekraft.

 

Åkp

Knut Åsebø har de siste 30 årene arbeidet med leder- og organisasjonsutvikling og HR i ulike organisasjoner. Han er prosjektleder for forskingsprosjektet "The Human side of Digitalization and the Future of Work" ved NTNU Ålesund.

NHH

Alexander Madsen Sandvik er førsteamanuensis ved Institutt for strategi og ledelse ved NHH. Alexanders forskningsinteresse er hovedsakelig innen lederskap og organisasjonsatferd.

NHH

Tore Hillestad er dr.oecon. fra Institutt for strategi og ledelse ved NHH. Han er for tiden programdirektør for flere av NHH Executive sine lederutviklingsprogrammer og forsker ved Center for Service Innovation (CSI) ved NHH.Faglige interesseområder er hvordan organisasjonskultur påvirker endringsprosesser og innovasjon i organisasjoner, og lederes roller som kulturelle arkitekter.

 
 

Fire samlinger

Hver samling starter med lunsj og oppstart kl 11:30 på dag 1, og avsluttes dag 2 kl 16:00. Fagsterke og inspirerende fagfolk fra næringsliv og akademia bidrar med kunnskap og innlegg. Tor Øyvind Baardsen er programansvarlig og vil sammen med Bjørn Helge Gundersen fasilitere hver samling.

1. Forretningsmodeller

29.-30. oktober 2019 – Runde Miljøsenter

Digitalisering representerer et enormt potensial for å forbedre eksisterende måter å jobbe på, fornye verdi og skape helt nye muligheter for bærekraftig forretningsutvikling. Hva betyr dette for ledelse i din bedrift?

2. Nye arbeidstakere

27.-28. november 2019 – Angvik Gamle Handelssted

Hvem er våre nye arbeidstakere, hvordan motiveres de, hvordan kan og bør de ledes?

3. Kultur

23.-24. januar 2020 – Storfjord Hotel

Ledere som kulturelle arkitekter - hvordan skape kultur for innovasjon?

4. Organisasjonsdesign

10.-11. mars 2020 – Håholmen Havstuer

Hvordan designe organisasjonen for en omverden i rask endring? Hvordan er organisasjonsdesign knyttet til lederrollen?