Omstilling og innovasjon i praksis
- samarbeid på tvers av bransjer

 
bilde-forløpning-Om_iKuben.jpg

NCE iKuben er et nasjonalt kompetansesenter for rask og kontinuerlig omstilling, med administrasjon i Molde. Vi har særlig fokus på digitalisering, bærekraft og forretningsmodeller. 

Hos oss møtes flere av Norges mest innovative og konkurransedyktige virksomheter for å dele kunnskap og erfaringer. Selv om de er i ulike industrier, er utfordringene de samme:

  • Hvordan digitalisere på måter som skaper økt lønnsomhet?

  • Hvordan bidra til å løse de store bærekraftutfordringene som kloden står overfor?

  • Hvordan utvikle forretningsmodeller tilpasset ny teknologi og nye markeder?

Fokusområder for iKuben.png

Deltagervirksomheter

Alt fra oppstartsbedrifter til tradisjonsrike store virksomheter fra næringsliv, akademia og det offentlige deltar i klyngen.

 
 

Vil du bli

deltager?

 
 
bilde-forløpning-dus_lab.jpg