ProtoMore InnovasjonsLAB

ProtoMore InnovasjonsLAB

Kurs i innovasjonsmetodikk

I samarbeid med ProtoMore tilbyr vi kurs i Design Thinking - metodikken som tar utgangspunkt i kundebehovet. Dette er kurset for deg som ønsker inngående kunnskap om hvordan Design Thinking endrer måten å innovere på, og hvordan metoden kan implementeres i din bedrift for å bedre innovasjonsevnen.

Ta kontakt med ProtoMore for mer informasjon.


Digitalt kompetanseløft

De ni tverrfaglige arbeidsgruppene i NCE iKuben skal i løpet av året gjennomføre skreddersydde kompetanseløft innen sitt fagområde. Dette gjøres i form av kurs og seminarer samt studieturer til relevante fagmiljø.


Kurs i design for 3D-printing

3D-printede deler_Frustum-Generate-780x405 (002).jpg

Vi tilbyr kurs i design for 3D-printing i samarbeid med TMG, München. Kurset foregår på en interaktiv opplæringsplattform som kombinerer forberedende e-læring og moduler med instruktør og gruppeoppgaver på nett. Kurset tar for seg fremtidens design, produksjon og produksjonsteknologier. Varigheten er fire uker, der én dag per uke er forbeholdt nettbasert undervisning. NCE iKubens investering i avansert 3D-printer og scanningsutstyr gir mulighet til å utnytte læringen fra kurset til avansert prototyping og i noen tilfeller produksjon av deler. Målgruppen er ingeniører, designere, prosjektledere og personell som har behov for fordypet kunnskap om teknologien.

Kontakt Arne Larsen for å melde din interesse for kurset.


Seminarer og workshops

Vi arrangerer seminarer og workshops med ulike tema gjennom hele året. Disse blir annonsert på sida Hva skjer? Her er det bare å følge med.


19NYHerbi_vrmatte-3_foto_erik birkeland_500.jpg

Case: Molde kommune gjør matteundervisning på en helt ny måte

NCE iKubens deltakerbedrifter Innit og Making View har sammen med Kommuneforlaget etablert firmaet VR Education. De tilbyr matteundervisning ved hjelp av VR-teknologi. Konseptet ble jobbet med i ProtoMore innovasjonslab og testes nå ut blant annet ut på femte trinn ved Nordbyen skole i Molde.

5. klassinger lærer matte via VR-teknologi

Case: Lønnsom kompetanseheving i Glamox

Les om hvordan Glamox så raske økonomiske resultater fra kompetansehevingen de gjorde gjennom NCE iKuben