Glamox: - Vi har endret forretningsmodellen vår

Glamox har vært med i iKuben helt fra starten. Forskningssamarbeid og etterutdanning førte til at de sparte kostnader og endret forretningsmodellen.

Utviklingen innen teknologi går rasende fort. Industrikonsernet Glamox tar grepene som må til for å beholde posisjonen sin. De utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox-konsernet er en ledende leverandør til verdens marine og offshore-markeder, og en betydelig leverandør til det profesjonelle byggmarkedet i Europa.

Noe av grunnen til at de kan konkurrere på det internasjonale markedet er at de har satset på forskning, utvikling, innovasjon og samarbeid, og deltakelse i iKuben har spilt en viktig rolle.

Omstilling og innovasjon er avgjørende for konkurransekraften vår, sier Knut S. Rusten, konserndirektør i Glamox. (Foto: Marit Letnes).

Omstilling og innovasjon er avgjørende for konkurransekraften vår, sier Knut S. Rusten, konserndirektør i Glamox. (Foto: Marit Letnes).

Nært og omfattende nettverk

Glamox har vært med i arbeidet om å dele kompetanse i regionen helt fra utgangspunktet het “Teknopark Molde”, til det litt mer vidtfavnende “Teknopark Møre” før sluttresultatet ble iKuben. I-en i iKuben står for internasjonal, innovativ industri.

– Det viktigste som har skjedd i løpet av disse ti årene vi har vært deltaker er at det har blitt etablert et nettverk i regionen der vi forsterker hverandres kompetanse og der i gjennom konkurransekraft, sier konserndirektør Knut S. Rusten.

– Vi så at andre regioner hadde tettere samarbeid mellom bedriftene enn det vi hadde her i Molde. Nå har vi et nærmere samarbeid mellom bedriftene på tvers bransjer og klynger. Nærere enn det vi ser andre steder, sier Rusten.

iKuben er eid av deltakerbedriftene, og det fører til et sterkt felleskap.

– Det som er spesielt er at mange bedrifter føler eierskap, mange som både yter og nyter. Forpliktelsen til deltakelse er sterk. Den årlige avgiften bidrar til å forplikte og styrke båndene mellom aktørene. Det hører vi også fra folk utenfra, sier Rusten.

Om Glamox

  • Leverandør av belysning som tilbyr komplette løsninger for skoler, helseinstitusjoner, kommersielle og industrielle bygninger, detaljhandel, hotell- og restaurantvirksomhet.
  • 1300 ansatte
  • Kontor i Molde og Oslo. Salg og produksjon i mange europeiske land, samt i Asia, Nord- og Sør-Amerika.
www.glamox.com 

Økt konkurransekraft, nye tankesett

Å være deltagerbedrift koster tid og penger. Hva forventet de og hva har de fått igjen for det?

– Forventningene våre var at vi skulle være med i samarbeidsprosjekter som skulle heve vår konkurransekraft. Og det har vi. Særlig to prosjekter har økt vår konkurransekraft, sier Rusten.

Det første prosjektet er forsknings- og utviklingssamarbeid med Plasto og Sintef om ny optikk for lysarmaturer. Prosjektet er satt i drift i dag, og sparer Glamox for en vesentlig kostnad.

iKuben førte bedriftene enda tettere sammen.

– iKuben har også forbedret vår produktutviklingsprosess. Først og fremst gjennom en tur som iKuben arrangerte til Silicon Valley i 2014. Der var produktutviklingssjefen vår, Odd Thorvik og jeg med, og vi lærte mye om hvordan vi kunne forbedre utviklingsprosessen vår så vi kan være enda bedre og raskere når vi utvikler nye produkter, sier Rusten.

Det andre prosjektet handlet ikke om fysiske armaturer, men om å endre tankesett.

– Vi hadde fem deltagere på industrielt internett-utdanningen våren 2017. Det forberedte oss mentalt til å utvikle en helt ny forretningsmodell i Glamox, og den ble implementert våren 2018. Den går ut på å ta systemansvar, og levere tjenester i forbindelse med leveranser av system, sier Rusten.

Se hvordan Glamox kan ta systemansvar for belysning i bygg.


(Saken fortsetter etter videoen)

– Så i stedet for bare å levere armaturer til for eksempel en skole, og gi andre ansvaret for å sette det i et system og vedlikeholde, tar vi nå ansvar for både produktleveransen, systemet og idriftsettelsen, sier Rusten.

Et eksempel på dette er å ta kontroll over hvordan belysning påvirker menneskelig atferd.

Menneskeorientert belysning

Menneskeorientert belysning, eller Human Centric Lighting (HCL) er en måte å regulere belysning. I stedet for manuell tilpasning med brytere og dimmere, tilpasser systemet belysningen automatisk ut fra lokale forhold og hva menneskene i bygget skal gjøre.

–Vi tror det blir viktigere og viktigere framover at lyset tilpasses det folk trenger, som oppgaver man skal løse eller stemninger som skal oppleves. Enten det er kontor, gamlehjem eller skoler, sier Rusten.

Sellanrå barneskole i Molde har installert menneskeorientert belysning fra Glamox. Barn og ansatte blir møtt med kaldt lys om morgen, så de blir våkne og konsentrerte, og varmere lys når de skal være sosiale i lunsjpauser. Et annet eksempel på menneskeorientert belysning er St Olavs psykiatriske avdeling Østmarka. Døgnrytmeregulering av lysløsninger gjør det lettere for demente å holde orden på døgnrytmen, samt at det skal dempe svingninger i humøret til bipolare pasienter.

Resultatene av menneskeorientert belysning er oppløftende.

Glamox_banner.jpg

– Det er vanskelig å dokumentere produktivitet, men vi kan måle søvnrytme. Det viser seg at elever som blir utsatt for denne typen lys har bedre søvnrytme enn de uten samme type lys. Hvile er viktig for konsentrasjon og læring, så vi kan anta at belysningen fører til økt produktivitet og bedre prestasjoner på skolen, sier Rusten.

Han viser til flere studier og rapporter med bruk av denne teknologien. Man kan dokumentere både høyere produktivitet, mindre feil og ulykker og lavere sykefravær. Glamox er med i ni forskningsprosjekter om menneskeorientert belysning, blant annet prosjektene Enlight og Demlight i regi av Universitetet i Bergen.

- Vi ser et stort potensiale for dette. Vi har 60 slike installasjoner over hele verden. Vi leverte de første i 2014 og har fått bra respons, sier konserndirektøren.

Systemutvikling og verdiskapning

– Fordi vi har etablert et nettverk innad i bedriftene finner vi enklere veier til mål når det kommer til utvikling av nye systemløsninger. Vi jobber blant annet sammen Axbit og Lillebakk (driver med datafangst, ligger under Maritech), som også er iKuben medlemmer, sier Rusten.

– Vi ser definitivt verdi i å være med i iKuben. Jeg er veldig imponert over utviklingen i klyngen, både i form av verdiskapningen i arbeidsgruppene, men også i forhold til anseelse regionalt og nasjonalt. Å bli tatt opp som et nasjonalt ekspertsenter og få NCE-status er også beundringsverdig, avslutter Rusten.

Pågående iKuben-prosjekter

Plasto og Sintef - ELOS

ELOS står for Edge lit optical systems. Forskning- og utviklingsprosjekt som ut på å finne en måte å lage et optisk system som fører LED-lys inn fra siden av plastplater, så det å lyser ned på brukeren. Målet er å spare kostnader for optikken til denne type belysning.

Høgskolen i Molde - SKIFT-prosjekt

Prosjekt på høgskolen i matematikk og statistikk med Glamox-caser i undervisningen. Har vært gjennom første fase der vi ser på muligheter til å bruke avansert matematikk for å finjustere våre lagerbeholdninger. Neste runde er å få verifisert funn.

Les mer om SKIFT-prosjektet i Panorama, Høgskolen i Moldes nettavis

Les mer om Glamox

Om menneskeorientert belysning

https://glamox.com/no/human-centric-lighting

https://glamox.com/gsx/hcl-references

– Mer konsentrert med blåere lys (Romsdals Budstikke, krever innlogging)Slik blir du deltager

Se alle deltagerne i NCE ikuben

Del denne artikkelen med nettverket ditt: