Om oss

 
Om_oss.jpg

Vi er NCE iKuben

Næringsklyngen NCE iKuben er et nasjonalt kompetansesenter for rask og kontinuerlig omstilling, med administrasjon i Molde. Vi har særlig fokus på digitalisering, bærekraft og forretningsmodeller. Hos oss møtes flere av Norges mest innovative og konkurransedyktige virksomheter i ulike bransjer for å dele kunnskap og erfaringer.

Selv om deltagerne er i forskjellige industrier, er utfordringene de samme:

  • Hvordan anvende digital teknologi på måter som skaper økt verdi?

  • Hvordan kan fokus på bærekraft bidra til økt verdi?

  • Hvordan utvikle forretningsmodeller tilpasset ny teknologi og nye markeder?

56 virksomheter som inkluderer industri- og teknologibedrifter, akademia og offentlige aktører, er deltagere i NCE iKuben. Hovedtyngden av virksomhetene kommer fra Møre og Romsdal. Bedrifter i Trøndelag, Hedemark og Oslo er også med. NCE iKuben fikk status som National Center of Expertice (NCE) i 2017. NCE-programmet er en del av det nasjonale klyngeprogrammet “Norwegian Innovation Clusters” eid av Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA. iKuben gjennomførte et Arena-prosjekt i regi av klyngeprogrammet i perioden 2012-2017.

 

Målet vårt

Nettverk_med_bakgrunn.jpg

NCE iKubens mål er å sørge for å videreutvikle det beste i norsk industri i en ny tid. Vår oppgave er å skape møteplasser, utvikle verktøy, gjennomføre prosjekter og bygge kultur som fremmer innovasjon, samarbeid og deling på tvers av virksomhetene. Vi er særlig opptatt av at næringslivet må tenke annerledes om måten de jobber på for å få størst mulig bærekraftig verdiskaping ut av digitale teknologiverktøy.

Hvorfor jobbe på tvers av bransjer og fag

Et karakteristisk trekk ved digitalisering er at utviklingen skjer uavhengig av hvordan vi har gjort ting før. Digitalisering tar ikke hensyn til måten vi som samfunn er organisert på. Den griper inn på tvers. Det betyr at vi må tenke annerledes om måten vi jobber på. Vi må bygge kompetanse på tvers – vi må utvikle teknologier som fungerer på tvers – vi må utvikle bedrifter som opererer på tvers (Les mer om dette i Digital21. Digitale grep for norsk verdiskaping. Samlede anbefalinger. 2018).

Hvordan gjør vi det

Gjennom innovasjonsprosesser, FoUI-prosjekter, tverrfaglige arbeidsgrupper, kurs og seminarer styrker vi virksomhetenes kompetanse og innovasjonsevne innen digitalisering, bærekraft og forretningsmodeller.

 

NCE iKubens nasjonale posisjoner

I tillegg til NCE-prosjektet er vi med i flere nasjonale prosjekter for å hjelpe næringslivet med omstilling.

Omstillingsmotor - Digitalt kompetanseløft
NCE iKuben, DigitalNorway, Kongsberg Innovasjon og Smart Innovation Norway ble tildelt status som Nasjonal Omstillingsmotor - Digitalt kompetanseløft av Innovasjon Norge i 2017. Dette er et kompetansetilbud til alle små- og mellomstore bedrifter i Norge til å fornye og omstille sine produkter, tjenester og forretningsmodeller.

DigitalNorway - Toppindustrisenteret
NCE iKuben er regional partner til DigitalNorway, et initiativ av og for næringslivet. Målet er å øke konkurransekraften til norske virksomheter.

Digital21
Digital21 skal fremme næringslivets evne og mulighet til både å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen. Digital21 er opprettet av regjeringen og Hilde Aspås, daglig leder i NCE iKuben, er med i styringsgruppen. Gruppen har utarbeidet en strategi med mer enn 60 konkrete tiltak som alle sammen skal bidra til at vi beveger oss i riktig retning.

 

Slik styrer vi NCE iKuben

Styret i NCE iKuben består av representanter fra næringslivet, akademia og offentlig sektor. Styrets viktigste oppgave er å legge gode strategier for klyngens arbeid.

Styret i NCE iKuben

Styreleder
Knut Festervoll, Innovasjonsleder Axess

Nestleder
Richard Myhre, Daglig leder AXTech

Styremedlemmer
Gunhild Sjøvik, Daglig leder Cinderella Eco Group

Birger Holo, Fabrikksjef Glamox

Arild Håkonsen, Teknologiansvarlig Hycast

Kjetil Halle, Daglig leder El-Watch

Mette Jane Holand, Personalsjef Molde Kommune

Steinar Kristoffersen, Rektor Høgskolen i Molde

Styret i NCE iKuben: styreleder Odd Tore Finnøy (Brunvoll), nestleder Kjersti Kleven. Styremedlemmer: Richard Myhre (AxTech), Arne Lie Gundersen (SHM Solutions), Arild Håkonsen (Hycast), Kjetil Halle (El-Watch), Mette Jane Holand (Molde Kommune), Steinar Kristoffersen (Høgskolen i Molde)