Ny doktoravhandling: Hvordan få omstilt til et bærekraftig næringsliv?

Karen Landmark disputerte for avhandlingen «Enabling corporate sustainability transition: The case of the Norwegian process industry» 15. februar 2019. Brunvoll, Eyde-klyngen og Agder-regionen ble brukt som case for å se hva som fremmer og hindrer omstilling til bærekraftig industri.

Publisert 19. februar 2019.

Karen Landmark disputerer

Doktoranden Karen Landmark (i grønt) med opponenter: 
Førsteopponent: Førsteamanuensis Lizhen Huang, Institutt for vareproduksjon og byggteknikk, NTNU Annenopponent: Research director James Wilson, Orkestra-Basque Institute of competitiveness/Researcher Deusto Business School. Bedømmelseskomitéen er ledet av professor James Karlsen, Institutt for arbeidsliv og innovasjon, UiA

Det haster å omstille industrien. Skal norsk industri overleve i et stadig tøffere globalt marked og nå FNs bærekraftsmål, må vi produsere smartere, mer effektivt og mer bærekraftig.

Hvorfor går det så tregt å få næringslivet over til en mer bærekraftig produksjon, når kunnskapen om hva som skal til er velkjent? Karen Landmark, vår EU-rådgiver og leder for forskning, utvikling og innovasjon har skrevet doktorgrad om dette.

Industribedrifter og klynger som case

Landmark har brukt Eyde-klyngen (Norwegian Center of Expertice - Sustainable Process Industry), den maritime industrileverandøren Brunvoll og den geografiske regionen Agder som case for å se hva som fremmer og bremser omstilling til et mer bærekraftig næringsliv.

– Jeg har forsket på hvordan spesielt bedrifter som samarbeider i klynger, angriper arbeidet med bærekraft og omstilling og hvordan særlig lederne tenker på bærekraft og nødvendigheten av handling. Jeg har også sett på hvordan FNs bærekraftsmål og Parisavtalen er med på å påvirke bedrifters valg av forretningsstrategi, og på hvordan bedrifter påvirkes regionalt av globale strømninger, tankesett og ideer knyttet til bærekraft, sier Landmark.

Næringsklynger og ledere

På ledernivå er det mye kunnskap om de globale utfordringene vi står overfor, det er få som er uenige i at vi må gjøre noe. Likevel går det sent med tanker på planer og konkrete tiltak, sier Karen Landmark.

– Innovasjonssystemet henger etter. Det er ikke bare næringslivet, men også statlige reguleringer som må oppdateres. Generelt er det mye kunnskap om globale avtaler, bærekraftsmål og alle er enige om at vi må dra i samme retning. Men så er det noe institusjonelt som bremser. Det er en forsinkelse i et helt system, derfor argumenterer jeg for en systematisk endring, sier hun.

Administrerende direktør i Brunvoll, Odd Tore Finnøy, sier det har vært strategisk viktig å være case i avhandlingen. Bærekraft er av strategisk viktighet og alle må adressere det, i Brunvoll og resten av industrien. Denne avhandlingen er til god hjelp i det arbeidet, sier Finnøy.

(Saken fortsetter etter videoen)

Begeistret for bærekraft: – Å være en av case-bedriftene i denne avhandlingen har vært av stor strategisk viktighet, sier Odd Tore Finnøy, administrerende direktør i Brunvoll.

Karen Landmark har jobbet med bærekraft i mange år. I avhandlingen har hun sett på hvordan vi mennesker tenker på oss selv som en del av naturen eller ikke, og på hvordan nettopp vår tenkning påvirker måten vi tilnærmer oss bærekraftsutfordringene. Dette faglige dypdykket har gitt henne en enda bedre forståelse av hva som ligger foran oss.

Klynger kan være en del av løsningen

– Klyngene er i særstilling når det kommer til å jobbe med bærekraft. Dette er noe å enes om for alle. iKuben har begynt med å sette bærekraft på agendaen, og klyngesamarbeid er nyttig og logisk for en bærekraftig omdreining. Samarbeid er avgjørende for å få til dette. Vi må ha både kunnskap og vilje og vi må enes om de riktige reguleringene, de riktige verktøyene, sier Landmark.

–Jeg argumenterer for en systemisk og holistisk tilnærming til bærekraft, hvor vi i større grad tar innover oss at vi er en del av og helt avhengige av velfungerende økosystem. Nå må vi ta gode grep. Det haster med en bærekraftig omstilling av alle sektorer, næringslivet inkludert. Jeg håper min avhandling kan bidra med noen nye perspektiver på dette, sier den nyslåtte doktoren.

Opponenter for avhandlingen

Førsteopponent:  Lizhen Huang, Førsteamanuensis, Institutt for vareproduksjon og byggteknikk, NTNU.
Annenopponent: James Wilson, Research director, Orkestra-Basque Institute of competitiveness/Researcher Deusto Business School.

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor James KarlsenInstitutt for arbeidsliv og innovasjon, Universitetet i Agder.

Utdanningen ble finansiert gjennom et brukerstyrt innovasjonsarena-prosjekt (BIA) via Forskningsrådet, NTNUs Institutt for vareproduksjon og byggteknikk og Handelshøyskolen ved Universitetet i Agders doktorgradsprogram.

Veiledere i doktorgradsarbeidet

Lyst til å lese?

Avhandlingen Enabling corporate sustainability transition: The case of the Norwegian process industry er tilgjengelig i AURA - Agder University Research Archive.

Om avhandlingen i Karen Landmarks egne ord.

Del gjerne denne saken med noen som kan nytte av den.