Horizon2020.jpg

Forskning, utvikling og innovasjon (FoUI) er viktig for å klare omstillingsprosesser. Våre FoUI-prosjekter bygger opp under våre overordnede mål: rask omstilling gjennom digitalisering, bærekraft og nye forretningsmodeller.

Vår FoUI-satsing er tett knyttet til de tverrfaglige arbeidsgruppene. Det er gjerne i arbeidsgruppene ideer oppstår og diskuteres, for så å modnes til felles prosjekter. Vi oppfordrer til at prosjektideer drøftes med vår FoUI-leder for å se om de kan konkretiseres i et regionalt-, nasjonalt- eller EU-prosjekt .

Satsing på EU-rådgivning

NCE iKuben har styrket sin satsing mot EU-programmet Horisont 2020 (H2020). Vi samarbeider med andre kompetansemiljø for å ivareta våre deltagerbedrifter som ønsker å posisjonere seg for deltagelse i H2020-prosjekter.

Klyngen skal, i samarbeid med relevante kunnskapsmiljø, hjelpe deltagerne å identifisere de rette H2020-programmene og utlysningene, samt assistere deltakerne i konsortiebygging, søknadsskriving og prosjektgjennomføring.

I tillegg gjennomfører vi møter og workshops for å øke den generelle kompetansen om hvilke muligheter norske virksomheter har under H2020 spesielt, og i EU generelt.


Vil du vite mer om FoUI og EU-søknader? Snakk med Karen!

Karen Landmark.png

Karen Landmark

FoUI-leder/EU-rådgiver

920 65 339
karen.landmark@ikuben.no