ntnu.png

NTNU

NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Ålesund og Gjøvik. NCE iKuben har tett samarbeid med NTNU i flere FoU-prosjekt, bl.a. som partnere i BIA-prosjektet TrollLABS som ble gjennomført i perioden 2014-2018. Gjennom prosjektet fikk vi kompetanse på innovasjonsmetodikk. Resultatet ble etableringen av vår egen innovasjonslab, ProtoMore.

 
sintef.png

Sintef

Sintef er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern. NCE iKuben jobber med Sintef på FoU-samarbeid innen flere områder. Sintef er et nasjonalt kompetansesentrum for bl.a. produksjonslogistikk, digitalisering og verdikjedeintegrasjon. 

 
SUSig_Stack.png

Stanford University

NCE iKuben samarbeider med Stephanie Balters som jobber som postdoktor ved Stanford University. Balters forsker på fysiologiske reaksjoner hos mennesker og hvordan man designer og tilpasser brukergrensesnitt rundt dette. Forskningen foregår ved Stanfords lab for autonome kjøretøy hvor et bredt spekter av fagdisipliner samarbeider.

 
himolde.jpg

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde (HiMolde) er en vitenskapelig høgskole med spesialisering i logistikk. NCE iKuben, ProtoMore og HiMolde har etablert etterutdanningsprogrammet Innovasjon og Industrielt Internett. Vi har FoU-samarbeid, bl.a. prosjektet Manufacturing Network 4.0. HiMolde er også deltager i NCE iKuben.

 
m%C3%B8reforskning_molde.jpg

Møreforsking Molde

Møreforsking Molde fokuserer på logistikk, transportøkonomi, utdanning, helse og samfunnsvitenskap. Vi samarbeider på flere FoU-prosjekter. Møreforsking Molde er også deltager i NCE iKuben.  

 
hivo_cropped.png

Høgskulen i Volda

Høgskulen i Volda (HiVolda) er en regional høgskole med 4.000 studenter og ca 350 tilsatte og er den største utdanningsinstitusjonen mellom Bergen og Trondheim. Høgskolen tilbyr noen av landets ledende medieutdanninger og har en tradisjonsrik lærerutdanning. NCE iKuben og HiVolda samarbeider på flere prosjekter. HiVolda er også deltager i NCE iKuben.

 
protomore-cropped.png

ProtoMore

NCE iKuben er samlokalisert med ProtoMore Kunnskapspark på Molde Campus. ProtoMore er vår viktigste samarbeidspartner og vi har felles strategisk og faglig fokus i alt innovasjonsarbeid. ProtoMore er en stor leverandør inn i klyngearbeidet. Sammen har vi etablert ProtoMore InnovasjonsLAB. ProtoMore sin kjerneaktivitet er innovasjonsprosesser i innovasjonslaben rettet mot alle typer bedrifter og organisasjoner og inkubatorvirksomhet. ProtoMore er også deltager i NCE iKuben.

 
Logo positiv-01.png

DigitalNorway

NCE iKuben er regional partner til DigitalNorway. De vil gjennom samarbeid med NCE iKuben og flere andre skape et “desentralisert Silicon Valley” tilpasset norsk næringslivs struktur. DigitalNorway har som mål å gi Norge en felles ressursbase for å løfte norsk næringsliv inn i den digitale tidsalderen. NCE iKuben og DigitalNorway samarbeider også i prosjekt Omstillingsmotor.

 
smart innovation norway.png

Smart Innovation Norway

Smart Innovation Norway (SIN) driver med uavhengig, anvendt forskning og spesialiserer seg på forskningsbasert næringsutvikling innenfor smart energi, smarte samfunn og ny teknologi. NCE iKuben og SIN samarbeider i prosjekt Omstillingsmotor og på flere andre områder.

 
01BMC_logo_300dpi.png

GCE Blue Maritime

GCE Blue Maritime er en verdensledende maritim klynge innen design, konstruksjon, utstyr og styring av avanserte offshorefartøy for den globale olje- og gassindustrien. NCE iKuben og GCE Blue Maritime samarbeider på flere prosjekter.

 
Kongsberg Innovasjon.jpg

Kongsberg Innovasjon

Kongsberg Innovasjon er Norges fremste industribaserte innovasjonsselskap. De skal bidra til å skape vekst, bærekraftig utvikling og omstilling for både nye og eksisterende teknologibedrifter. NCE iKuben og Kongsberg Innovasjon samarbeider i prosjekt Omstillingsmotor.