Omstilling og innovasjon i praksis
- samarbeid på tvers av bransjer

 
bilde-forløpning-Om_iKuben.jpg

Næringsklyngen NCE iKuben er et nasjonalt kompetansesenter for rask og kontinuerlig omstilling, med administrasjon i Molde. Vi har særlig fokus på digitalisering, bærekraft og forretningsmodeller. 

Her møtes flere av Norges mest innovative og konkurransedyktige virksomheter for å dele kunnskap og erfaringer. Selv om de er i ulike industrier, er utfordringene de samme:

Hvordan

  • anvende digital teknologi på måter som skaper økt verdi?

  • kan fokus på bærekraft bidra til økt verdi?

  • utvikle forretningsmodeller tilpasset ny teknologi og nye markeder?

Deltagervirksomhetene løser utfordringene sammen, via blant annet tverrfaglige arbeidsgrupper, tenketanken TenkiKuben og forskning- og utviklingsprosjekter.

Fokusområder for iKuben.png

Deltagervirksomheter

Alt fra oppstartsbedrifter til tradisjonsrike store virksomheter fra næringsliv, akademia og det offentlige deltar i klyngen.

 
 

Vil du bli

deltager?

 
 
bilde-forløpning-dus_lab.jpg