Omstillingsmotor

Omstillingsmotor er et kompetansetilbud innen digitalisering for økt kunde- og forretningsverdi.

Omstillingsmotor er et kompetansetilbud innen digitalisering for økt kunde- og forretningsverdi.

Omstillingsmotor er et digitalt kompetanseløft for små og mellomstore bedrifter, fra de sterkeste fagmiljøene i Norge.

Digital kompetanseløft, konkurransekraft og vekst

Norges skarpeste miljøer innen digitalisering har utviklet et program som gjør deg bedre rustet til å skape økt kunde- og forretningsverdi gjennom bruk av digitale teknologier.

Omstillingsmotor fakta

 • Kompetanseheving innen digitalisering, forretningsmodeller og teknologi for små og mellomstore bedrifter i Norge.
 • Du får tilgang til den desidert beste kompetansen i Norge
 • Kan være både skreddersydde og standardiserte kompetansetilbud
 • Sterkt subsidiert fra Innovasjon Norge - her får du mye for pengene!
 • Programmet krever egeninnsats for å gi god verdi

Programmet hjelper små og mellomstore bedrifter med å forstå og bruke nye teknologier, forretningsmodeller og produksjonsmetoder som vil bli viktige for norsk næringsliv de neste årene.

Omstillingsmotoren er - sammen med andre virkemidler - til for å hjelpe bedrifter med innovasjon- og omstillingsarbeid.Du får hjelp til å finne ut av 

 • Hvordan bruke teknologi til å skape økt verdi for kundene dine

 • Hvordan kan ny teknologi øke lønnsomheten i din virksomhet

 • Hvordan kan ny teknologi skape nye muligheter for deg og din bedrift

Slik går omstillingsmotoren

Steg 1

Utgangspunktet er ofte ubevisst inkompetanse - du vet ikke hva du eller virksomheten din ikke kan når det kommer til teknologi, forretningsmodeller og produksjonsmetoder. 

Steg 2

På et tidspunkt blir det tydelig at dere må gjøre noe. 

Omstillingsmotor kan da hjelpe til med avklaringsprosess, og du og teamet ditt kan diskutere med vårt avklaringsteam for å se hva hva som kan og bør gjøres, i hvilken rekkefølge. Du og vi får innsikt om hva status er, så vi blir klare for neste steg. 

Steg 3

Neste steg er troa på at “det er mulig å få til dette”. Da kan omstillingsmotor stille med korte og fokuserte programmer, med vekt på konkurransekraft og vekst. Deretter er det implementering av kunnskapen som gjelder. 

Steg 4

Her tenker du gjerne “vi er nødt til å investere”. På dette trinnet blir det tydelig at investeringer må til, men hvilke? Vi drar dere videre. Dere får levert skreddersydde tilbud fra Omstillingsmotor, Norsk Katapult eller fra andre. Så implementerer dere.

Steg 5

“Klare for neste nivå!” På det siste trinnet er dere muligens modne for større bedriftsrettede innovasjonsprosjekter i regi av Innovasjon Norge og det øvrige virkemiddelapparatet. Eksempler kan være skattefunn, Brukerstyrt InnnovasjonsArena (BIA)-prosjekter og så videre. 

Du og din virksomhet får

 • Økt forståelse om hva digitalisering er

 • Hva betyr digitalisering for deg som leder

 • Rask og effektiv innføring i moderne metoder for innovasjon

 • Kundedrevet forretningsutvikling

 • Hvordan digitale teknologier kan brukes for å skape mer verdi for dine kunder

 • Tid, rom og anledning til å jobbe med en konkret problemstilling fra din egen virksomhet

Etter fullført program har du

 • en forretningside med et klart formulert verdiforslag

 • økt kunnskap om moderne metoder for kundedrevet forretningsutvikling

 • økt kunnskap om digitale teknologier og hvordan de kan bidra til forretningsutvikling

 • eksempler på prosesser i egen virksomhet du bør ta tak i

 • et praktisk og effektivt rammeverk for utvikling av produkter og tjenester i egen organisasjon

Men du vil nok ikke være

 • Ferdig med utvikling av ideen din

 • Opplært i alle innovative metoder for forretningsutvikling

 • Ekspert på digitale teknologier

Kurset “Konkurrransekraft og vekst“

Vi i NCE iKuben står som lokal arrangør som står for den praktiske gjennomføringen. DigitalNorway leverer den faglige delen av programmet sammen med partnerne. 

Kursgrupper for små og mellomstore bedrifter, innen samme bransje, eller samme geografiske område. 8-10 bedrifter med 2-3 deltager pr bedrift gir god læringseffekt, gir et godt miljø for å utfordre og dele innsikt. 

Programmet passer for 8-12 bedrifter med minimum 2 ledere fra hver bedrift som deltar.

Kostnad
900 kr i egenandel pr deltager.

Forventet egeninnsats
16 timer for deltagelse på samlinger, samt 16 timer til forberedelser, arbeid mellom samlingene og etterarbeid. 

Varighet
To heldagssamlinger med 3 ukers mellomrom mellom samlingene.

1. hva vil målgruppa ha?

Utvikle eller forbedre bedriftens produkter og tjenester som møter konkrete behov fra dine kunder. Vi fokuserer på å øve på hvordan innovative utviklingsmetoder kan brukes for å lage tydelige verdiforslag for bedriftens målgrupper. 

2. hvordan bruke teknologi for økt kundeverdi

Lage en robust plan for hvordan digitale teknologier kan anvendes for å realisere økt kundeverdi. Fokus ligger på å øke teknologiforståelsen og bevistthet om virksomhetens digitale modenhet. 

Programmet passer for

Beslutningstakere i etablerte selskaper som 

 • er eller vil bli utsatt for global konkurranse og har vilje og evne til å fornye seg

 • er nysgjerrig på å ta i bruk nye utviklingsmetoder og teknologier for å bedre konkurransekraft og vekst

 • ikke nødvendigvis er ekspert på digitale teknologier

 • ønsker å lære mer om hvordan digitale teknologier kan hjelpe deg til økt kundeverdi

 • er motiverte til videreføre arbeidet gjennom et tilpasset program med en av ordningens partnere

Du må

 • Har med deg en aktuell problemstilling fra egen virksomhet og vil jobbe med denne gjennom samlingene

 • har innsatsvilje, ønske om å dele erfaringer og dele med andre

 • Sette av 16 timer for deltagelse på samlinger, samt 16 timer til forberedelser, arbeid mellom samlingene og etterarbeid. 

Eksempel på bedrifter som har fått hjelp fra Omstillingsmotoren via iKuben og Protomore

Maritech

Maritech lager programvareløsninger skreddersydd for sjømatindustrien som gjør det mulig å kontrollere og spore sjømat fra fangst til marked. 70 % av Norges eksport av sjømat – 100 milliarder kroner i fjor – går gjennom selskapets datasystemer.

Les om hvordan Maritech koblet tradisjonstung sjømatindustri med sofistikert dataanalyse, og flyttet sine verdensledende datatjenester for salg og sporing av fisk fra havet til skyen ved hjelp av omstillingsmotoren (digitalnorway.no)

Halaas og Mohn AS

Halaas og Mohn AS er en mekanisk bedrift i Kristiansund som leverer tjenester til off- og onshore industri. Dagens tilbud er arbeidsintensivt, tradisjonelt og lite skalerbart. De ønsket å utforske muligheten i økt digitalisering.

Gjennom workshoper og hjemmeoppgaver har selskapet fått økt innsikt i

 •  Kundebehov og innovasjonsmetodikk

 • Teknologi og muligheter

 • Digitale forretningsmodeller

 • 3D-printing. Et studiebesøk til Mechatronics Innovation Lab i Grimstad resulterte i at de kjøpte sin egen 3D-printer

Les Fra prat til praksis - Industriell 3D-printing med Halaas og Mohn (Protomore.no)

Referanser programmet “Konkurransekraft og vekst”

Overhalla Hus

“ –Vi har digitalisering i strategien vår, og på programmet [K&V] fikk vi god innsikt i hvordan vi bør jobbe for å nå målene våre. Nå jobber vi enda tettere med kunden for å skape den beste kundereisen, både internt og eksternt.”

Snåsavann

“–Programmet hadde et godt innhold og det var flere detaljer innenfor teknologi og arbeidsformer vi kommer til å innføre i selskapet. Vi fikk også muligheten til oppfølging mellom samlingene noe som var veldig bra.”

Ferroglobe Mangan Norge AS

“–Kurset ga oss god innsikt og øvelse i hvilke strategiske vurderinger og prosesser bedriften bør gå igjennom for å lykkes med vår digitaliseringsstrategi!”

Omstillingsmotoren er et samarbeid mellom

nceraufoss.no

nceraufoss.no

kongsberginnovasjon.no

kongsberginnovasjon.no

smartinnovationnorway.com

smartinnovationnorway.com

digitalnorway.com

digitalnorway.com

logo-ikuben_kvaderat-300x300.png