Omstillingsmotor

Omstillingsmotor er et kompetansetilbud innen digitalisering for økt kunde- og forretningsverdi.

Omstillingsmotor er et kompetansetilbud innen digitalisering for økt kunde- og forretningsverdi.

Omstillingsmotor er et digitalt kompetanseløft for små og mellomstore bedrifter, levert av samarbeidspartnerne NCE iKuben, DigitalNorway, Kongsberg Innovasjon og Smart Innovation Norway.

Digital kompetanseløft, konkurransekraft og vekst

Samarbeidspartnerne representerer Norges skarpeste miljøer innen digitalisering. Sammen har vi utviklet et program som gjør deg bedre rustet til å skape økt kunde- og forretningsverdi gjennom bruk av digitale teknologier.

Omstillingsmotor fakta

 • Kompetanseheving innen digitalisering, forretnings-modeller og teknologi for små og mellomstore bedrifter i Norge
 • Du får tilgang til den beste kompetansen i Norge
 • Kan være både skreddersydde og standardiserte kompetanse-tilbud
 • Sterkt subsidiert fra Innovasjon Norge - her får du mye for pengene!
 • Programmet krever egeninnsats for å gi god verdi

Programmet hjelper små og mellomstore bedrifter med å forstå og bruke nye teknologier, forretningsmodeller og produksjonsmetoder som vil bli viktige for norsk næringsliv de neste årene.

Omstillingsmotoren er - sammen med andre virkemidler - til for å hjelpe bedrifter med innovasjon- og omstillingsarbeid. Du får hjelp til å finne ut av: 

 • Hvor godt forstår du dine kunders behov, og hvordan bruker du teknologi til å skape økt verdi for dem?

 • Hvordan bruker du teknologi for å øke effektiviteten og lønnsomheten i din virksomhet?

 • Hvordan bruker du teknologi for å skape nye muligheter for deg og din bedrift?

Slik foregår omstillingsmotoren

Steg 1

Utgangspunktet er ofte at du eller virksomheten din ikke vet hva som skjer innen utvikling av teknologi, forretningsmodeller og produksjonsmetoder. På et tidspunkt blir det tydelig at dere må gjøre noe. Omstillingsmotor kan da hjelpe til med en avklaringsprosess, og du og teamet ditt kan diskutere med vårt avklaringsteam for å se hva hva som kan og bør gjøres, i hvilken rekkefølge. Du og vi får innsikt om hva status er - slik blir vi klare for neste steg.

Steg 2

Neste steg er troa på at “vi har mange muligheter”. Da kan omstillingsmotor stille med det fokuserte kurset Konkurransekraft og vekst. Gjennom dette får dere kompetanseheving som fører til felles innsikt. Dette gir dere tilstrekkelig kunnskap som gjør dere i stand til å ta veivalg. 

Steg 3

Her tenker du gjerne “det er mulig å få til dette”. På dette trinnet har dere bestemt hva dere ønsker å fokusere på. Her tilbyr vi skreddersydde prosesser levert fra Omstillingsmotor, Norsk Katapult eller fra andre som skal føre til konkrete satsinger i bedriften.

Steg 4

“Klare for implementering!” Her ser dere kanskje at investeringer må til eller er modne for større bedriftsrettede innovasjonsprosjekter i regi av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og det øvrige virkemiddelapparatet.

Du og din virksomhet får

 • Økt forståelse om hva digitalisering er

 • Hva betyr digitalisering for deg som leder

 • Rask og effektiv innføring i moderne metoder for innovasjon

 • Kundedrevet forretningsutvikling

 • Hvordan digitale teknologier kan brukes for å skape mer verdi for dine kunder

 • Tid, rom og anledning til å jobbe med en konkret problemstilling fra din egen virksomhet

Etter fullført program har du

 • En forretningsidé med et klart formulert verdiforslag

 • Økt kunnskap om moderne metoder for kundedrevet forretningsutvikling

 • Økt kunnskap om digitale teknologier og hvordan de kan bidra til forretningsutvikling

 • Eksempler på prosesser i egen virksomhet du bør ta tak i

 • Et praktisk og effektivt rammeverk for utvikling av produkter og tjenester i egen organisasjon

Men du vil nok ikke være

 • Ferdig med utvikling av ideen din

 • Opplært i alle innovative metoder for forretningsutvikling

 • Ekspert på digitale teknologier

Eksempel på bedrifter som har fått hjelp fra Omstillingsmotoren fra iKuben via vår leverandør ProtoMore

Maritech

Maritech lager programvareløsninger skreddersydd for sjømatindustrien som gjør det mulig å kontrollere og spore sjømat fra fangst til marked. 70 % av Norges eksport av sjømat – 100 milliarder kroner i fjor – går gjennom selskapets datasystemer.

Foto: Maritech

Foto: Maritech

Les om Rendyrket kundeorientering løftet Maritech opp i skyen (digitalnorway.no)

Halaas og Mohn AS

Halaas og Mohn AS er en mekanisk bedrift i Kristiansund som leverer tjenester til off- og onshore industri. Dagens tilbud er arbeidsintensivt, tradisjonelt og lite skalerbart. De ønsket å utforske muligheten i økt digitalisering.

Gjennom workshoper og hjemmeoppgaver har selskapet fått økt innsikt i

 •  Kundebehov og innovasjonsmetodikk

 • Teknologi og muligheter

 • Digitale forretningsmodeller

 • 3D-printing. Et studiebesøk til Mechatronics Innovation Lab i Grimstad resulterte i at de kjøpte sin egen 3D-printer

Foto: Halaas og Mohn

Foto: Halaas og Mohn

Les Fra prat til praksis - Industriell 3D-printing med Halaas og Mohn (Protomore.no)

Kurset “Konkurrransekraft og vekst“

Vi i NCE iKuben står som lokal/regional arrangør av kurset “Konkurransekraft og vekst”. DigitalNorway leverer den faglige delen av programmet sammen med oss. 

Kurset er for små og mellomstore bedrifter med felles kompetansebehov, gjerne innen samme bransje eller samme geografiske område. 8-12 bedrifter med 2-3 deltagere pr bedrift gir god læringseffekt, og gir et godt miljø for å utfordre og dele innsikt. 

Kostnad
900 kr i egenandel pr deltager.

Forventet egeninnsats
16 timer for deltagelse på samlinger, samt 16 timer til forberedelser, arbeid mellom samlingene og etterarbeid. 

Varighet
To heldagssamlinger med 3 ukers mellomrom mellom samlingene.

Referanser fra kurset “Konkurransekraft og vekst”

Overhalla Hus

“ –Vi har digitalisering i strategien vår, og på programmet [K&V] fikk vi god innsikt i hvordan vi bør jobbe for å nå målene våre. Nå jobber vi enda tettere med kunden for å skape den beste kundereisen, både internt og eksternt.”

Snåsavann

“–Programmet hadde et godt innhold og det var flere detaljer innenfor teknologi og arbeidsformer vi kommer til å innføre i selskapet. Vi fikk også muligheten til oppfølging mellom samlingene noe som var veldig bra.”

Ferroglobe Mangan Norge AS

“–Kurset ga oss god innsikt og øvelse i hvilke strategiske vurderinger og prosesser bedriften bør gå igjennom for å lykkes med vår digitaliseringsstrategi!”

Omstillingsmotoren er et samarbeid mellom

logo-ikuben_kvaderat-300x300.png
kongsberginnovasjon.no

kongsberginnovasjon.no

smartinnovationnorway.com

smartinnovationnorway.com

digitalnorway.com

digitalnorway.com