12.06.19 FoU-idéLAB

Velkommen til FoU-idéLAB

Når: 12. juni kl 10:00-15:00
Sted: ProtoMore Innovasjonslab, Britvegen 4, 6410 Molde
Påmelding: Innen 7. juni til karen@ikuben.no

NCE iKuben i samarbeid med Forskningsrådet og Møreforsking Molde, inviterer klyngens deltagerbedrifter til en hel dag med kreativ og strategisk tenkning om FoU-prosjekt.  

Mål for dagen

Målet for dagen er å matche forskere med bedrifter og identifisere konkrete prosjektideer. Dere vil møte forskere fra NTNU, SINTEF, Møreforskning Molde, Høgskolen i Molde og Universitetet i Agder, og få en unik mulighet til å få drahjelp i oppbyggingen av relevante FoU-prosjekt. De beste ideene fra denne dagen skal bli til søknader som rettes mot Forskningsrådets utlysning «Innovasjonsprosjekt i næringslivet» med søknadsfrist 25. september. Disse søknadsprosessene blir støttet av NCE iKuben.

Om utlysningene: https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/innovasjonsprosjekt-i-naringslivet2/

I tillegg til å jobbe frem prosjekter, får vi presentasjon av to planlagte SFI’er. SFI Products presenteres av Martin Steinert (NTNU) og SFI Circular presenteres av Eli Fyhn Ullern (SINTEF). Begge disse prosjektene er for tiden på jakt etter gode samarbeidspartnere og kan være relevant for flere av dere.  

Om SFI ordningen: https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/programmer/sfi/

Vi ønsker å hjelpe bedriftene til å få opp FoU-innsatsen og håper på stort oppmøte. Dere som melder dere på, vil få en «hjemmelekse» før vi møtes, slik at dagen blir mest mulig konkret og relevant for dere.

Velkommen til en spennende og konkret FoU-dag! 

Hilde Aspås