Gratis nanolæringskurs i informasjonssikkerhet

Foto: Unsplash

Foto: Unsplash

En ny kartlegging viser stort potensiale for økt bevissthet og bedre praksis rundt informasjonssikkerhet hos NCE iKubens deltagere. Dere tilbys nå et gratis nanolæringskurs til alle ansatte, styremedlemmer og studenter.

Å styrke sikkerhetskulturen og ha gode rutiner er viktig for både individ og organisasjoner. Målet er at NCE iKubens deltagere skal være bedre enn sammenlignbare aktører når det gjelder informasjonssikkerhet.

Tilbud basert på behov

IKubens arbeidsgruppe for informasjonssikkerhet gjennomførte i mai og juni 2019 en kartlegging blant alle deltagerne. Resultatet viste et stort potensiale for strukturert opplæring innen trygg adferd på nett.

Flere deltagervirksomheter ønsker å gjøre dette i samarbeid med iKuben, og e-læring eller nanolæring er tiltaket flest merket av som aktuelt å gjennomføre.

iKuben har etablert en avtale med firmaet Junglemap, som spesialiserer seg på nano- og e-læring knyttet til informasjonssikkerhet. Avtalen er inngått på vegne av alle deltagerne og det er derfor gratis å delta.

Les mer om løsningen på junglemap.no

Hva er nanolæring?

  • En smart, enkel og tidseffektiv måte å oppdatere kunnskapen i en organisasjon.

  • Alle påmeldte får én 3 minutters læringssesjon hver tredje uke via lenke på e-post.

  • Krever ikke dedikert tid eller kalenderbooking, gjøres når det passer den enkelte.

  • Ett emne om gangen gjør det enklere å fokusere.

  • Kontinuerlig, repeterende prosess, reduserer risiko for at læringen går i glemmeboka.

  • Simultan oppdatering til alle i organisasjonen.

  • Responsiv design, tilpasset alle skjermstørrelser og mobiltelefoner.

Kilde: Junglemap.com

Kilde: Junglemap.com

Slik fungerer det

En kontaktperson i hver virksomhet har ansvar for å sende en oversikt over ansattes e-poster til iKubens prosjektleder. Han eller hun vil motta passordbeskyttede rapporter med resultater for sin organisasjon. iKuben vil ha en totaloversikt over hver virksomhet som deltar i læringsprogrammet.

Påmelding

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med

Gry Helene Stavseng
Prosjektleder - iKubens arbeidsgruppe for informasjonssikkerhet

+47 917 78 545  
gry@gagn.no
www.gagn.no

Anna Amundsen