29.-30.10.19 Tenketank for toppledere - 1. samling

Vi inviterer deg med strategisk topplederansvar til å bli med i en ny tenketank for ledere i NCE iKuben.

Dette er et utviklingsprogram der refleksjon og erfaringsutveksling rundt globale trender som legger nye premisser for utvikling og innovasjon står sentralt. Viktige premisser er digitalisering og bærekraft. Når det er flere spørsmål enn svar må vi hjelpe hverandre.

Vi tilbyr en arena som setter globale trender inn i en regional kontekst. Tenketanken har fire samlinger. Les mer om innhold, innledere og samlinger

Samling 1: Nye forretningsmodeller

Digitalisering representerer et enormt potensial for å forbedre eksisterende måter å jobbe på, fornye verdi og skape helt nye muligheter for bærekraftig forretningsutvikling. Hva betyr dette for ledelse i din bedrift?

Sted: Runde Miljøsenter

Tidspunkt: 29.-30.10.19 - oppstart kl. 11:30 på dag 1 - avslutning kl 16 på dag 2

Påmelding til hele programmet: 20 plasser, max 2 deltagere fra samme bedrift. “Først til mølla”-prinsippet gjelder.

Pris kr 20.000 per deltaker.
Reise, overnatting og middag kommer i tillegg.

Kontaktperson

Hilde Aspås


Hilde Aspås