Ytringsklima og klimarisiko - tenketanken fordyper seg i etikk, kommunikasjon og fremtidsscenario

Klimarisiko og ytringsklima sto på agendaen da tenketanken TenkiKuben for ansatte under 35 år møttes i Ålesund i slutten av mai.

Et knippe deltagere i TenkiKuben. Fra venstre: Christian Strømmen, Svetlana Rotaru, Hedda Nordby Krogstad (i hvit lue), Stine Mordal Vågsæter, Martin Øvsthus Christensen, Jon Halfdanarson og foredragsholder Anne Karin Sæther. (Foto: Liv-Hege Seglsten)

Et knippe deltagere i TenkiKuben. Fra venstre: Christian Strømmen, Svetlana Rotaru, Hedda Nordby Krogstad (i hvit lue), Stine Mordal Vågsæter, Martin Øvsthus Christensen, Jon Halfdanarson og foredragsholder Anne Karin Sæther. (Foto: Liv-Hege Seglsten)

Akademisk, politisk og praktisk

Hedda Nordby Krogstad (ph.d.) avdelingsingeniør i materialteknologi og mekanisk design i Brunvoll.

Hedda Nordby Krogstad (ph.d.) avdelingsingeniør i materialteknologi og mekanisk design i Brunvoll.

Deltagerne var svært fornøyde med samlingen.

– Det var en fantastisk samling å få delta på, jeg er litt høy på hele tenketanken, og er utrolig glad for at jeg får være med, sier avdelingsingeniør i materialteknologi og mekanisk design i Brunvoll, Hedda Nordby Krogstad (ph.d).

Foredragsholdere fra akademia og det politiske organisasjonslivet var invitert inn for å utfordre deltagerne, som alle har svært ulike fagbakgrunner, rundt klimarisiko og ytringsklima. Øyvind Kvalnes er professor i moralfilosofi og jobber som førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Anne Karin Sæther er forfatter av boken "Med de beste intensjoner. Oljelandet i klimakampen" samt politisk rådgiver i Utdanningsforbundet.

Hva gjorde mest inntrykk?

– Under foredraget til Anne Karin Sæther forsto jeg  for alvor hvor viktig kommunikasjon er, og hvor mye etiske gråsoner det er innenfor kampen om å «vinne sannheten». Fakta blir sjeldent presentert objektivt, og det gjør det vanskelig å få en konstruktiv debatt. Dette er spesielt tydelig for meg innenfor klima og miljø, der debattene raser om hvordan vi skal nå målene i Paris-avtalen, sier Krogstad.

Ytringsklima på arbeidsplassen

– Vi ble utfordret til å tenke på kulturen på egen arbeidsplass under foredraget «Ytringsklima» ved Øyvind Kvalnes - særlig hans poeng om hvor viktig det er å ha en kultur for å gi hverandre «skapende motstand» gjorde inntrykk. At man både gir og tar imot kritiske spørsmål for å teste og eventuelt forbedre kvaliteten i et arbeid, fortsetter Krogstad.

 – Jeg tror mange savner mer sidemannskontroll i form av kritiske spørsmål fra kollegaer som setter seg litt inn i arbeidet man har gjort, samtidig som man kvier seg for å gi slik skapende motstand til andre fordi man tenker at man ikke behersker temaet godt nok eller fordi man frykter at vedkommende skal ta det ille opp. Her kunne man trent opp organisasjonen sin ved å oppfordre til – og belønne, slike dialoger.

Fra venstre: Christian Strømmen - Prosjektøkonom i NCE iKuben, Liv-Hege Seglsten prosjektleder TenkiKuben, Jon Halfdanarson - forsker i Møreforsking Molde, Maja Håbet - kommunikasjonsrådgiver i TIBE, Stine Mordal Vågsæter - førstekonsulent i Molde kommune, Svetlana Rotaru - leder utvikling i Astero, Hedda Nordby Krogstad - avdelingsingeniør i Brunvoll, Kristine Klungerbo - strukturingeniør i Axess, Anne Karin Sæther - forfatter og rådgiver i Utdanningsforbundet, Øyvind Kvalnes- professor i moralfilosofi og førsteamanuensis BI, og Hilde Aspås - daglig leder NCE iKuben.

Fra venstre: Christian Strømmen - Prosjektøkonom i NCE iKuben, Liv-Hege Seglsten prosjektleder TenkiKuben, Jon Halfdanarson - forsker i Møreforsking Molde, Maja Håbet - kommunikasjonsrådgiver i TIBE, Stine Mordal Vågsæter - førstekonsulent i Molde kommune, Svetlana Rotaru - leder utvikling i Astero, Hedda Nordby Krogstad - avdelingsingeniør i Brunvoll, Kristine Klungerbo - strukturingeniør i Axess, Anne Karin Sæther - forfatter og rådgiver i Utdanningsforbundet, Øyvind Kvalnes- professor i moralfilosofi og førsteamanuensis BI, og Hilde Aspås - daglig leder NCE iKuben.

Hva tar du med deg tilbake til arbeidsplassen din?

– Etter samlingen med tenketanken i Ålesund har jeg forsøkt å kjenne igjen hvordan vi kommuniserer i min egen bedrift, og jeg er mer bevisst på min egen tilnærming til andre rent faglig. Jeg er fast bestemt på å gå ut av komfortsonen å be om – og stille – flere velmenende, konstruktive og kritiske spørsmål, sier avdelingsingeniøren.

– Jeg har i tillegg blitt mer bevisst på å sjekke bakgrunnen til forfattere av rapporter, artikler og bøker jeg leser både på jobb og privat. Et mer bevisst forhold til at de fleste vil kommunisere fakta på en måte som gjør leseren enig med dem. Det er ikke bare negativt, det er mye kjekkere å lese en rapport med personlighet enn en rapport med bare tall, fakta og grafer – men jeg forstår viktigheten av å vite noe om motivet og bakgrunnen til forfatteren, slik at man også er i stand til å se det man leser for hva det er, og for hva det ikke er.

– Alt i alt er jeg en arbeidstaker og privatperson med litt flere briller i dag enn før jeg var med i samlingen til tenketanken – så jeg vil si forventningene ble innfridd, avslutter Krogstad.

Hva påvirker valgene vi tar?

Kilde: Kvalnes - presentasjon for TenkiKuben 2019

Kilde: Kvalnes - presentasjon for TenkiKuben 2019

Professor Kvalnes diskuterte hvordan individ og organisasjoner kan ta gode etiske valg.

Valgene våre påvirkes av:

  • Jus (er det lovlig?)

  • Identitet (gjør jeg/vi sånn? Er det oss?)

  • Moral (er det riktig?)

  • Omdømme (Hva gjør det med troverdigheten?)

  • Økonomi (lønner det seg?)

  • Etikk (lar det seg begrunne?)

Vi kan få større klarhet og bedre avgjørelser ved være klar over hva som er drivere for valgene vi tar.

Neste steg - konkrete prosesser for deltagervirksomhetene

Deltagerne fikk nye mentale modeller og verktøy som de kan bruke på arbeidsplassene. Prosjektleder for TenkiKuben, Liv-Hege Seglsten, var godt fornøyd med innsatsen.

– Jeg synes deltagerne var gode til å se inn i fremtiden. Noe som er en forutsetning når vi skal forsøke å planlegge i ei framtid som er nokså usikker. Neste samling skal vi jobbe videre med konkrete prosesser som vi kan tilby våre medlemsbedrifter. Mandatet til tenketanken er å speide inn i fremtiden for å rette søkelyset mot aktuelle problemstillinger som iKubens medlemmer må ta tak i, og vi er godt i gang, avslutter hun.

Lær mer om klima, etikk og scenariotenking

Forelesning om fremtidscenarioer med Per Espen Stoknes (BI)

Jørgen Randers: “2052” og «Limits to growth”

Verdt å følge på Twitter:

Glen Peters

Anders Bjartnes

Kees van der Leun

Slik jobber vi med omstilling i NCE iKuben

Se alle deltagerne i tenketanken for ansatte under 35 år

Les mer om NCE iKubens arbeidgrupper - blant annet bærekraft og innovasjonsmetodikk