Ny tenketank i gang - TenkiKuben

Deltagere i tenketanken møtes for første gang. Fra venstre: Maja Håbet, kommunikasjonsrådgiver i TIBE, Stine Mordal Vågsæter, førstekonsulent i Molde kommune og Hedda Nordby Krogstad, avdelingsingeniør materialteknologi og mekanisk design i Brunvoll, diskuterer med Lasse Kristiansen, som er rådgiver for næringsrettet innovasjon og utvikling i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Deltagere i tenketanken møtes for første gang. Fra venstre: Maja Håbet, kommunikasjonsrådgiver i TIBE, Stine Mordal Vågsæter, førstekonsulent i Molde kommune og Hedda Nordby Krogstad, avdelingsingeniør materialteknologi og mekanisk design i Brunvoll, diskuterer med Lasse Kristiansen, som er rådgiver for næringsrettet innovasjon og utvikling i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Publisert 8. februar 2019.

6. februar var åtte spente ansatte under 35 år fra deltagervirksomhetene med på første samling i iKubens nye tenketank “TenkiKuben”. Totalt ti unge ansatte fra et stort spenn av bransjer har vært gjennom en søknadsprosess og passert nåløyet.

Her er både det offentlige, akademia og privat næringsliv representert, med utdanningsbakgrunner som spenner fra 3-årig høgskole til doktorgrad.

Lede folk og foretak gjennom det store skiftet

Målet for arbeidet i NCE iKuben er å bistå virksomheter gjennom den fjerde industrielle revolusjon og det grønne skiftet.

– Vi må tenke nytt og bærekraftig for å komme oss gjennom det store skiftet vi alle står ovenfor. Da må vi engasjere de yngre ansatte og ikke overlate alt til ledergruppene, sier daglig leder Hilde Aspås i NCE iKuben.

Stor interesse: - Vi fikk flere søknader enn vi forventet, og dere har blitt plukket ut på grunn av motivasjonen dere og lederne deres har vist, sier Hilde Aspås, daglig leder i NCE iKuben.

Stor interesse: - Vi fikk flere søknader enn vi forventet, og dere har blitt plukket ut på grunn av motivasjonen dere og lederne deres har vist, sier Hilde Aspås, daglig leder i NCE iKuben.

– Dette er et langsiktig gruppeprosjekt. Tenketanken skal ta utgangspunkt i globale megatrender som digitalisering, bærekraft, sirkulærøkonomi, klima og miljø. Deltagerne kommer fra ulike fagbakgrunner og de skal sammen finne en felles retning for tenketanken, sier Aspås.

Liv-Hege Seglsten leder den nye tenketanken. Hun har bakgrunn fra olje og gass, havbruk og FoU.
Hun har bodd 13 år på Svalbard, har mastergrad i grønn vekst og konkurransekraft og er daglig leder i gründerbedriften CreateView, som er et teknologiselskap som utvikler algoritmer for å overvåke fiskvelferd og digitaliserer deteksjon av lakselus for oppdrettsnæring

Liv-Hege Seglsten, leder for TenkiKuben, presenterte ulike teknologier og forretningsmodeller for deltagerne. Framtidsscenarier som strategisk verktøy fikk også plass på årets første samling.

Liv-Hege Seglsten, leder for TenkiKuben, presenterte ulike teknologier og forretningsmodeller for deltagerne. Framtidsscenarier som strategisk verktøy fikk også plass på årets første samling.

– Selv om mange piler peker i feil retning med tanke på utslipp av klimagasser og ressurssløsing i lineære verdikjeder, har jeg fremdeles tro på at vi lykkes med å løse utfordringene vi står ovenfor. På global basis har Norge unike muligheter til å vinne konkurransekraft i flere viktige næringer. Vi står midt i et paradigmeskifte. For et monoindustrielt land som Norge innebærer det at vi må koble oss fra ideer om hvordan ting var før. Vi må se hvordan de nye økonomiske driverne representerer et mangfold av muligheter. Da er scenarier et viktig verktøy. En vellykket risikoanalyse snur negative risikoer til forretningsmuligheter, sier Seglsten.

Deltager i tenketanken for ansatte under 35 år: Kristine Klungerbo, strukturingeniør i Axess.

Deltager i tenketanken for ansatte under 35 år: Kristine Klungerbo, strukturingeniør i Axess.

Samarbeid på tvers for å løse felles utfordringer

Deltagerne var spente og optimistiske på å ta fatt på oppgavene som ligger foran dem. Kristine Klungerbo, strukturingeniør i Axess, er en av dem.

– Jeg søkte fordi det er et veldig spennende samarbeid på tvers av mange firma, og spennende å se hva vi kan finne ut av løsninger på felles utfordringer vi ser i fremtida. Vi har allerede fått masse innspill fra flinke folk med kompetanse innen bærekraft og miljø. Dette skal vi bygge videre på, og bruke til å rette fokus mot viktige ting som firma i klyngen bør vektlegge fremover, sier Klungerbo.

Utfordre for fremtidig konkurransekraft

Deltagerne skal selv bestemme hvilken retning arbeidet i tenketanken skal gå i, og hvilke utfordringer de vil fokusere på.

Tenketanken skal stimulere til langsiktig, kreativ tenkning og være en arena der globale megatrender som digitalisering, muliggjørende teknologier, bærekraft, sirkulærøkonomi, klima og miljø blir satt på dagsorden.

Formålet til tenketanken er å generere ny tenkning, stille spørsmål og utfordre deltagervirksomhetene på tema som er viktige for fremtidig konkurransekraft.

Delte erfaringer fra Eyde Think Tank

Daglig leder Hilde Aspås ønsket velkommen, og deretter holdt Liv-Hege Seglsten, Sjur Vindal og Charly Bethod innlegg.

Charly Bethod (Phd) delte erfaringer fra Eyde Think Tank.

Charly Bethod (Phd) delte erfaringer fra Eyde Think Tank.

Bethod har doktorgrad innen solcelleteknologi og delte erfaringer fra Eyde-klyngens think tank, der han har deltatt i 3 år. Han snakket om ulike tankesett og utfordringene og viktigheten av mangfold og dialog.

– Utfordre dere selv og kom dere ut av komfortsonen. Tørr å stille de grunnleggende spørsmålene, tørr å være den som sier “What the fuck!” og stå i konstruktiv kritikk, oppfordret han.

– Å samle såpass unge, tverrfaglige og næringsnære ansatte i innovative virksomheter er unikt. Jeg tror dette blir en tenketank som kommer til å bli lagt merke til på nasjonalt nivå, sier Hilde Aspås, daglig leder i NCE iKuben.

Les mer og se bakgrunnen til alle deltagerne i TenkiKuben på ikuben.no/tenketank.

Del gjerne denne saken med nettverket ditt:

Anna Amundsen