Takk for innsatsen, Odd Tore. Velkommen til styrelederstolen, Knut!

Avtroppende styreleder Odd Tore Finnøy, daglig leder i NCE iKuben Hilde Aspås, og ny styreleder i NCE iKuben, Knut Festervoll.

Avtroppende styreleder Odd Tore Finnøy, daglig leder i NCE iKuben Hilde Aspås, og ny styreleder i NCE iKuben, Knut Festervoll.

Ny styreleder: Etter 6 år som styreleder takker Odd Tore Finnøy for seg. Knut Festervoll er valgt av deltagervirksomhetene som ny leder av styret i NCE ikuben.

Publisert 29. april 2019.

Års- og eiermøtet 25. april hadde fullt program. Årsrapporten fra et aktivt 2018 ble lagt fram ved daglig leder Hilde Aspås og prosjektøkonom Christian Strømmen, og HR-konsulent Knut Åsebø fra ÅKP presenterte funn fra prosjektet “Lederskap og organisering i en digital verden”.

Tiden var kommet for bytte av styreleder. Etter 6 år som leder av NCE iKubens styre takket Odd Tore Finnøy for seg og ga ansvaret videre til Knut Festervoll.

Festervoll jobber som utviklingssjef i Axess, og ble valgt av et samlet årsmøte.

Les mer om Festervolls tanker om klyngearbeidet - Axess: Lønnsom forskning og utvikling (ikuben.no)

Rivende utvikling i næringslivet og i klyngen

Styreleder Odd Tore Finnøy presenterte i 2017 en stor milepæl: Status som Norwegian Centre of Expertise i 2017.

Styreleder Odd Tore Finnøy presenterte i 2017 en stor milepæl: Status som Norwegian Centre of Expertise i 2017.

Mye har skjedd siden Finnøy gikk inn som styreleder i iKuben, ved siden av å være administrerende direktør i Brunvoll, i 2013.

Klyngen har vokst og teller i dag 56 virksomheter innen privat næringsliv, akademia, forskning og offentlig sektor. Det startet som et samarbeid mellom industriaktører til å sette fart og få status i Arenaprogrammet fra Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet i 2012 og etter målrettet jobbing fikk vi status som Norwegian Centre of Expertise i 2017.

Stein Berg Oshaug, administrerende direktør i Oshaug Metall, initiativtager til iKuben og medlem av valgkomiteen, la vekt på at Finnøys kunnskap, interesse for innovasjon og gode humør hadde preget det mangeårige samarbeidet:

– Du har gjort en fantastisk jobb som styreleder, i en tid som har vært krevende for næringslivet. Reisen fra idéen vi hadde i utgangspunktet til å se hva NCE iKuben er i dag har vært kjempeartig å være med på. Å jobbe sammen med deg er kjekt, kunnskapsgivende og effektivt, sa Oshaug før han overleverte blomster.

Stein Berg Oshaug, administrerende direktør i Oshaug Metall takket Odd Tore Finnøy, avtroppende styreleder i NCE iKuben for innsatsen.

Stein Berg Oshaug, administrerende direktør i Oshaug Metall takket Odd Tore Finnøy, avtroppende styreleder i NCE iKuben for innsatsen.

En takknemlig oppgave

– Egentlig så er det ikke noe tungt verv, må jeg innrømme, sa Finnøy i sin takketale.

– For det første er det et fantastisk godt kollegium i styret. Aktive, virkelig deltagende både bedrifter og personer som sitter der. Og ikke minst, en daglig leder og en administrasjon som er utrolig lett å være styre overfor. Så slik sett så er det ikke vanskelig, og en takknemlig oppgave. Jeg er helt sikker på at dette skal gå superbra, Knut!

(Saken fortsetter under videoen)


Veien framover

Knut Festervoll ser fram til å ta fatt på oppgaven.

– Dette blir spennende! Jeg gleder meg til å ta over stafettpinnen fra Odd Tore. Han har gjort en fremragende jobb, sier Festervoll.

Styret i iKuben 2019

  • Styreleder: Knut Festervoll, Axess (ny)

  • Nestleder: Richard Myhre, AXTech

  • Gunhild Sjøvik, Cinderella Eco Group (ny)

  • Styremedlem: Kjetil Halle, El-Watch

  • Styremedlem: Birger Holo, Glamox (ny)

  • Styremedlem: Arild Håkonsen, Hycast

  • Styremedlem: Steinar Kristoffersen, Høgskolen i Molde

  • Styremedlem: Mette Jane Holand, Molde kommune

NCE iKubens fokusområder og mål kan du lese mer om i årsrapporten.

NCE iKubens årsrapport 2018 (.pdf, 7,7 MB)

Del gjerne denne saken med nettverket ditt: