Statsråder på besøk i innovasjonslaben

13. mai besøkte næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad Kristiansund, Molde og Ålesund. I Molde besøkte de NCE iKuben og Glamox.

Publisert 13. mai 2019

Fra venstre: Kjell Ingolf Ropstad, barne- og familieminister, Hilde Aspås, daglig leder NCE iKuben, Torbjørn Røe Isaksen, næringsminister, Sjur Vindal, forretningutvikler Protomore og Arne Larsen, prosjektleder NCE iKuben.

Fra venstre: Kjell Ingolf Ropstad, barne- og familieminister, Hilde Aspås, daglig leder NCE iKuben, Torbjørn Røe Isaksen, næringsminister, Sjur Vindal, forretningutvikler Protomore og Arne Larsen, prosjektleder NCE iKuben.

Ministerne ba bedriftene de besøkte om å dele våre tanker om hva som skal til for å videreutvikle egen industrivirksomhet, og gi råd om hva som skal til for å få vekst og utvikling i norsk industri generelt.

NCE iKuben presenterte og ga gode eksempler på hvordan klyngen jobber med omstilling og innovasjon i praksis gjennom fokus på digitalisering, bærekraft og forretningsmodeller.

Prosjektleder Arne Larsen viser hvordan NCE iKuben arbeider med virksomhetene i klyngen.

Prosjektleder Arne Larsen viser hvordan NCE iKuben arbeider med virksomhetene i klyngen.

Hilde Aspås, daglig leder i NCE iKuben ga tre innspill som ministerne tar med seg videre.

Hilde Aspås, daglig leder i NCE iKuben ga tre innspill som ministerne tar med seg videre.

Våre innspill til næringsministeren

 1. Ha et realistisk bilde av norsk fastlandsindustri (ex olje) og ruste oss for fremtiden basert på dette

  Vi ligger bak våre nordiske naboer på alle målepunkter: sysselsettingsgrad, produktivitetsvekst, patenter, og andel av BNP til forskning. Norge er en del av verden, og styrer ikke når den neste store omveltningen kommer. For eksempel et gjennombrudd innen fornybar energi.

 2. Satse på FoU og utdanning som fokuserer på radikal omstilling

  Norsk industri er i stand til å utnytte teknologi i forbedringstiltak på egenhånd. Det er å se de radikale mulighetene de trenger hjelp til.

 3. Stimulere til omstilling fra primærindustri og råvarer til kunnskap og grønn industri

  Norge har en fantastisk teknisk kompetanse. Men den utnyttes i for stor grad til en næring som alle vet skal avsluttes på ett eller annet tidspunkt. Vi trenger stimuli som dreier den kompetansen over på ny kunnskap og nye næringer, som havvind, karbonfangst, grønn industri.

  Å være så råvarebasert som vi er i dag er ekstremt sårbart, med tanke på klimaendringer og de effekter endringene har på økosystemene. Å ta trusselen mot artsmangfoldet på alvor, nylig dokumentert gjennom FN’s naturpanel, må ses i sammenheng med dette.

Etter besøket hos NCE iKuben gikk turen til iKubens deltagerbedrift Glamox. Her fikk de høre om Glamox sin store digitaliseringssatsing og endringer i forretningsmodell.

Fra venstre: Torbjørn Røe Isaksen, næringsminister, Torgeir Dahl, ordfører i Molde kommune, Kjell Ingolf Ropstad, barne- og familieminister, Nils Korperud, leder for IT og digitalisering i Glamox og Birger Holo, fabrikksjef for Glamox Molde og styremedlem i iKuben.

Fra venstre: Torbjørn Røe Isaksen, næringsminister, Torgeir Dahl, ordfører i Molde kommune, Kjell Ingolf Ropstad, barne- og familieminister, Nils Korperud, leder for IT og digitalisering i Glamox og Birger Holo, fabrikksjef for Glamox Molde og styremedlem i iKuben.

Vil du vite mer om resultater og om hvordan vi jobber?

Last ned NCE iKubens årsrapport 2018 (pdf)


Ministernes besøksliste

Del gjerne denne saken med nettverket ditt: