Salmon Evolution ny deltagerbedrift i NCE iKuben

De beste forutsetninger som havet gir

 Salmon Evolution tar med seg de beste forutsetninger som havet gir – til oppdrett på land. Beliggenhet, kunnskap og teknologi danner grunnlaget for bærekraftig produksjon av laks på land.

«Salmon Evolution vil servere mer enn 100 millioner bærekraftige laksemåltider hvert år».

- Vår strategiske plassering på Indre Harøy sikrer at vi kan ta i bruk kjent teknologi som er best egnet til å drive oppdrett på land. Med gjennomstrømnings- og gjenbruksteknologi henter vi inn - og skifter ut - store mengder klart og friskt sjøvann fra vår kyst. Det samme vannet som er selve grunnlaget for utviklingen av norsk lakseoppdrettsnæring gjennom flere tiår, sier CEO i Salmon Evolution, Odd Tore Finnøy.

Odd Tore Finnøy, CEO i Salmon Evolution.

Odd Tore Finnøy, CEO i Salmon Evolution.

Bærekraftig matproduksjon

Salmon Evolution legger vekt på sirkulær økonomi, minst mulig påvirkning av miljøet, fiskevelferd og rasjonell drift. Det rene vannet skaper optimale produksjons- og miljøforhold, bedre tilvekst, og kortere produksjonstid.

Teamet i Salmon Evolution er langt over gjennomsnittet opptatt av bærekraftig næringsutvikling, og denne verdibaserte holdningen er selve ryggraden i selskapet.

– Vi har stort respekt for kompleksiteten mellom oppdrett av levende fisk og påvirkning av den naturgitte balansen. I vårt arbeid og tilnærming er vårt løfte å ivareta naturens ressurser. Vi skal ta et sterkt samfunnsansvar, og vi ønsker å være en pådriver og tilrettelegger for bærekraftig utvikling av norsk havbruksnæring. I praksis skal dette skje gjennom hvordan vi prioriterer og handler. Vår produksjon vil avgi minimale miljøavtrykk gjennom rensing av avløpsvann, utstrakt energigjenvinning og gjenbruk av marine ressurser. Vi skal være et fyrtårn innen bærekraftig utvikling, avslutter Finnøy.

Fakta om Salmon Evolution

Salmon Evolution skal etablere landbasert oppdrett på Indre-Harøy i Fræna kommune. Det er innvilget konsesjon på 13.300 MTB (maksimal tillatt biomasse) for en årlig produksjon på mer enn 30.000 tonn slakteklar laks.

 Stiftet i 2017

 Kontor i Molde (Eikremsvingen)

Antall ansatte (sept. 2019): 10

Hjemmeside: salmonevolution.no

Del denne artikkelen med nettverket ditt:

Anna Amundsen