Podcast med Silvija Seres og NCE iKuben

Flere norske historier fra norsk næringsliv må deles, så vi ikke bare resirkulerer de samme eksemplene fra Silicon Valley, mener Silvija Seres. 11 NCE iKuben-virksomheter deler erfaringer med henne gjennom den nye norske læringsplattformen LØRN.

AR, VR og livslang læring: Arild Hoksnes, innovasjonsleder i SHM Solutions pratet om to-og tredimensjonal læring ved hjelp av ny teknologi.

AR, VR og livslang læring: Arild Hoksnes, innovasjonsleder i SHM Solutions pratet om to-og tredimensjonal læring ved hjelp av ny teknologi.

— Vi har snakket lenge nok om livslang læring. Nå må vi gjøre det!, sier Silvija Seres, gründer & CEO i LØRN.

Læring og kompetansedeling er grunnen til at klynger finnes og har effekt, og det er godt dokumentert at erfaringsdeling er lønnsomt.

11 NCE iKuben-virksomheter ble intervjuet av Seres i løpet av én dag i januar. Alle episodene blir tilgjengelige i løpet av 2019 på lørn.tech.

(Saken fortsetter under bildet)

Tema og hvem ble ble intervjuet

 1. Omstilling og innovasjon i praksis Hilde Aspås, daglig leder NCE iKuben og Finn Amundsen, daglig leder ProtoMore

  Hør episoden om omstilling og innovasjon i praksis

 2. Velferdsteknologi, filosofi og etikk, med Cicilie Cambell fra ALV - Arena for læring om velferdsteknologi

  Hør episoden om velferdsteknologi

 3. VR, AR og livslang læring - Arild Hoksnes, Innovasjonsleder SHM Solutions

  Hør episoden om AR og VR

 4. Offentlig innovasjon og nytenking - Mette Holand, Personal- og organisasjonssjef i Molde kommune

  Hør episoden om kommunens innovasjonsarbeid

 5. Bærekraftig forretning, herlige statlige reguleringskrav, folk og teknologi Odd Tore Finnøy, Konsernsjef Brunvoll

  Hør episoden om propellteknologi og bærekraft

 6. Informasjonssikkerhet skal være gøy! Tussa IKT - Vigleik Hustadnes, Leder for informasjonssikkerhet, Tussa IKT

  Hør episoden om sikkerhetsstyring

 7. Robotiserte sveiselinjer - Forbedring av prosesslinjer innen aluminum og metall - Amund Bjerkholdt, Storvik AS

  Hør episoden om industri 4.0

 8. Iterativ forretningsutvikling - Nils Korperud, Utviklingssjef i Glamox

  Hør episoden om iterativ utvikling og eksprimentering

 9. Hva er progressive webapps og event sourcing - Erlend Wollan og Audun Landsvik i Axbit

  Hør episoden om progressive webapps og event sourcing

 10. Logistikk, delingsøkonomi og FNs bærekraftsmål - henger det sammen? Bjørn Jæger, Førsteamanuensis i informatikk, Høgskolen i Molde

  Hør episoden digitalisering for en bedre verden

 11. Kunstig intelligens for havet - Liv Hege Seglsten, Create View

  Hør episoden om kunstig intelligens i oppdrettsnæringen

Silvija Seres og daglig leder i iKuben, Hilde Aspås.

Silvija Seres og daglig leder i iKuben, Hilde Aspås.

Silvija Seres er tech-investor, matematiker og styremedlem i blant annet i Oslo Business region, NRK og sitter i det regjeringsutnevnte utvalget Digital 21. Målet hennes er å gjøre det lettere for alle å få kunnskap om den fjerde industrielle revolusjon som vi nå går gjennom.

Nasjonal dugnad for læring om den fjerde industrielle revolusjon

Gjennom nettstedet lørn.tech deler Seres gratis podcaster der ledere, eksperter og fagfolk deler tanker om dagens og fremtidens teknologi og samfunnsutvikling.

Podcastene varer i max 20 minutter, og hun sammenligner dem med småretter du kan plukke og velge etter smak og behag.

- Lørn er et forsøk på å lage en nasjonal dugnad for læring. Vi har funnet ut at kunnskapen utdateres i rekordfart, og vi kan ikke basere oss på at det nye digitale kommer og redder oss. Så det er noe med hvordan vi klarer å få alle med inn i en fremtid som jeg tror er både kompleks, men også veldig overkommelig, hvis vi bare tør å forsyne oss litt av andres kunnskap, sier Seres.

Omgivelsene former forretningene og fortellingene

Hvorfor kommer du til iKuben for å samle historier?

- Det er veldig viktig med konkrete, lokale og norske eksempler. Vi trenger en ny folklore, og ikke bare historier fra Silicon Valley. Hilde Aspås og jeg satt i Digital21-utvalget sammen, og snakket om at det er så mange fantastiske eksempler her i regionen, som ikke jeg visste nok om. Og det tror jeg gjelder ganske mange i Norge. Så jeg hadde lyst å fortelle de utrolig spennende historiene fra dette området, sier Seres.

På programmet sto blant annet innovasjonsledelse i Molde kommune, IT-sikkerhet, kunstig intelligens for havnæringen, smart styring av lyssystemer, effektivisering av aluminiumsproduksjon, til digitalisering og forskning innen logistikk, for å nevne noe.

Hilde Aspås, daglig leder i iKuben, er glad for at Seres vil bruke læringsplattformen sin til å løfte frem og dele erfaringene fra deltagervirksomhetene. Podcast er et spennende format, og å bare lytte gir en annen opplevelse, mener hun.

– Å høre bedriftene fortelle i et slikt kort, tidsbegrenset format er forfriskende og lærerikt. Suksessen virksomheten i regionen har hatt nasjonalt og internasjonalt tufter på lynnet og kulturen vi har her på Nordvestlandet. Vi blir påvirket av omgivelsene våre, og her er det raskt skiftende forhold og mye kast-oss-rundt og ståpå-vilje, sier Aspås.

– Men nordmenn skryter ikke av det som har gått bra!, skyter Seres inn.

–Det må hales ut av dere. “Quitely confident” brukte vi å si om nordmennene i Fast Company da jeg jobbet der, og suksesshistoriene og lærdommene herfra fortjener et mye større publikum, avslutter hun.

Innovasjonsstyring i offentlig sektor: Mette Holand, personal- og organisasjonssjef i Molde kommune, fortalte om hvordan kommuner kan være nyskapende og ikke bare ha fokus på drift og opprettholde eksisterende systemer.

Innovasjonsstyring i offentlig sektor: Mette Holand, personal- og organisasjonssjef i Molde kommune, fortalte om hvordan kommuner kan være nyskapende og ikke bare ha fokus på drift og opprettholde eksisterende systemer.

Logistikk for en bedre verden: Bjørn Jæger, professors i logistikk ved Høgskolen i Molde, snakket om hvordan logstikk og deleøkonomi kan ses opp mot FNs bærekraftsmål.

Logistikk for en bedre verden: Bjørn Jæger, professors i logistikk ved Høgskolen i Molde, snakket om hvordan logstikk og deleøkonomi kan ses opp mot FNs bærekraftsmål.

Sharing is caring! Del gjerne denne artikkelen med nettverket ditt.

PodcastAnna Amundsen