Metizoft ny deltakerbedrift i NCE iKuben

Gründer og CEO Gry Cecilie Sydhagen. Foto: Per Eide.

Gründer og CEO Gry Cecilie Sydhagen. Foto: Per Eide.

Metizoft er et selskap som gjennom tjenesten IHM i 13 år har drevet med overvåking av farlige stoff ombord i skip.

Publisert 18. februar 2019.

Metizoft leverer IHM (Inventory of Hazardous Materials) til både nybygg og eksisterende skip innen en rekke segmenter av den maritime industrien, inkludert offshore og vind, cruise, handelsfart, kystvakt, ferger, fiskebåter og slepebåter.

Metizoft ble etablert av gründer og CEO, Gry Cecilie Sydhagen, i 2006. Selskapet og dets datterselskaper har de siste årene opplevd sterk vekst og teller i dag omtrent 30 ansatte fordelt på kontorer i Fosnavåg, Singapore, Hong Kong og Shanghai.

 

Hilde Aspås