Lytt og lær om kommunenes muligheter - Molde kommune

Mette Jane Holand er organisasjons- og personalsjef i Molde kommune, og er på vei inn i stillingen som innovasjon og endringsguide i Nye Molde kommune. Kan en kommune være innovativ med folks skattepenger? Hvordan balansere ansvar for forvaltning og utvikling av innovativ kultur blant ansatte? Programleder er Silvija Seres.

Her er et lite tekstutdrag fra intervjuet.

Merk at Lørn.tech-episodene er laget for å bli hørt, ikke lest. Vi anbefaler å lytte til opptaket, som inkluderer følelser og vektlegginger som ikke kommer frem i tekst. Transkripsjonen kan avvike fra opptaket i en viss grad. Hvis du vil sitere, vær så snill å bruk opptaket som kilde.

——

Silvija: Hva gjør en endringsguide?

Mette: Jeg elsker å lære og er veldig nysgjerrig. Jeg må trigge fagmiljøene, min rolle er å være en bro og legge til rette for at de sier “JA, dette kan vi prøve”!

Silvija: Å forkaste det gamle og gå inn i det nye er viktig. Da jeg tok ex-phil tenkte jeg at “ja, sånn må det være, og så kom neste filosof og så var det litt sånn nei, han har rett” og sånn er det med modellene vi bruker også.
Språk og mentale modeller, jeg tenker ulikt på ungarsk og serbisk, det er som jeg en annen person. Det er mye vanskeligere å navigere mellom mange modeller, men det der der vi mennesker er er så gode!

Mette: Ja, det kjenner jeg på i dag. Vi skal passe på jus og forvaltning og være habile i det offentlige. Samtidig endrer behovene så raskt, barn og skole, teknisk, eldreomsorg. Vi kan ikke stå stille, vi må endre oss sammen. Vi får push fra innbyggerne, og vi må pushe oss selv i det offentlige.

Silvija: Matteprosjektet, fortell om det!
Mette: Vi er eneste kommune som er med i NCE iKuben. Vi ble koblet med Innit og Making View til å lage VR-opplegg til matteundervisningen. Min jobb er å snakke om dette i alle mulige sammenhenger, se om dette kan brukes innen psykiatri eller eldreomsorg.

Les om VR-briller i matteundervisningen på Norbyen barneskole (skolemagasinet.no)

Vi fikk et fint sitat fra elevene våre. De ble spurt om de hadde noen innspill som ble tatt med i den forbedrede versjonen, og da sa de: “Vi har sett at andre skoler, på supernytt, får lov til å jobbe med slike ting, og nå er vi en slik skole.” De blir stolte, de blir engasjerte, de mestrer, de får lov til å være med. Jeg tenker ofte på Pippis lov: Dette har jeg aldri gjort før så det går sikker bra.

Silvija: Godt poeng, når terrenget endres må vi se på nye måter å gjøre ting på.

Mette: Ledelse skal romme kultur for denne utviklingen. Det må organisasjonen hjelpe lederne til, til å være endringsagenter. De må få tid til utviklingsprosjekt, tverrfaglig på tvers av bransjer. Vi har det forankret på toppen av slik skal vi jobbe videre.


Silvija: Vi har alt for mange velmenende, men uengasjerte eiere i næringslivet. Mens dere bare “just get in the game”.

Mette: Min jobb er å gjøre min leder god. Og å forankre hele tiden og gjøre de justereingene vi må gjøre. Det er så mange spennende prosjekter på gang i Molde kommune. Satelitt-legevakt, brann- og redning… men vi må åpne enda mer for dialog med innbyggere, brukere, akademia og privat næringsliv. Så her er en oppfordring, involver kommunen oftere! Vi er ofte opptatt av drift, men vi har også mye å tilbyd. Innovative avtaler og innkjøp, for eksempel. Vi må ha møteplasser og møtes og vi må være geniuint engasjerte i foreldre, barn, næringslivgof akademia.

Silvija: Positiv friksjon - magien skjer når man møtes. Det at dere rigger ting aktivt er flott.

Mette: Vi må prosjektlede for å dokumentere verdiskapingen. Vi må ha god kultur i bunnen, alt vi legger på bordet må tåle dagens lys.

Silvija: Se til Molde kommune. Hva vil du folk skal huske?

Mette: Det viktigste er at folk er stolte av kommunen sin.

Hør flere intervju om innovasjon, endringsledelse, teknologi og mennesker på lørn.tech.

Del gjerne denne saken med nettverket ditt.