Innsiktsprosjekt: Den menneskelige siden av digitaliseringen

Knut Åsebø, HR-rådgiver i ÅKP og prosjektleder for “The Human Side of Digitalization” delte funn med bedriftsledere på iKubens årsmøte.

Knut Åsebø, HR-rådgiver i ÅKP og prosjektleder for “The Human Side of Digitalization” delte funn med bedriftsledere på iKubens årsmøte.

Hvordan omstille leder- og arbeiderkulturen seg når “alt” skal digitaliseres? Et regionalt forskningsprosjekt har spennende funn.

Publisert 10. mai 2019.

Om Knut Åsebø

 • har de siste 30 årene arbeidet med leder og organisasjonsutvikling og HR i ulike organisatoriske settinger
 • Initiativtaker og leder av Nordvest Forum, senter for leder og organisasjonsutvikling
 • Ansvarlig for de globale lederutviklings aktivitetene i Hydro Personaldirektør i Vard og Farstad shipping.
 • Gjennom 2017 og frem til dato har Knut vært prosjektleder for forskingsprosjektet "The Human side of Digitalization and the future of Work". Dette er et prosjekt i regi av de regionale klyngene og Fylkeskommunen med NTNU i Ålesund som forskningsinstitusjon.

  De fleste undersøkelsene vi har rundt teknologi og hvordan det påvirker ansatte på arbeidsplassen kommer fra USA. Men vestlandet er ikke Silicon Valley. Hva gjør hurtige teknologiske endringer med organisasjoner, ledelse og arbeidstakere?

  – Kort oppsummert: vi ser forventninger til at eldre arbeidstakere i større grad må lære av yngre arbeidstakere, at ny teknologi krever nye ferdigheter og etterutdanning av ansatte, og ønske om forutsigbarhet ved ansettelser, Knut Åsebø, prosjektleder og senior HR-rådgiver i ÅKP.

  På iKubens årsmøte la han fram funn fra prosjektet “The Human Side of Digitalization” for bedriftslederne.

  “The Human Side of Digitalization” er et to-årig prosjekt, som skal styrke regionens konkurransekraft og attraktivitet, ved å undersøke hvordan digitalisering påvirker:

  1. Organisasjonsstruktur

  2. Leders ferdigheter

  3. Ansattes kompetanse

  4. Balansen mellom arbeid og fritid

  Prosjektet er ledet av ÅKP, med støtte fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Sparebanken Møre er medfinansiør. NCE iKuben, GCE Blue Maritime, NCE Blue Legasea og Norwegian Rooms er samarbeidspartnere i prosjektet.

  – Firma som har høy emosjonell intelligens har gode sjanser til å klare seg. Bedriftsledere som overser viktigheten av at ansatte trives og utvikler seg på jobben, og ser seg blinde på teknologi lever farlig, sier Åsebø.

  Med utgangspunkt i intervjuer med ledere, ansatte og unge under utdanning tegnet han et tydelig bilde: å forstå hva som påvirker motivasjonen til ansatte er avgjørende for suksess.

  For når maskinene gjør sitt inntog i arbeidslivet, er det duket for en kulturell revolusjon på arbeidsplassene.

  Hvem skal bli og hvem bør gå?

  Som eksempel brukte Åsebø videoen under.

  Den amerikanske entreprenøren Gary Vaynerchuk argumenterer at å få folk, og ikke bare maskiner, til å løse problemer og tenke kreativt sammen er det som avgjør suksess eller fiasko.

  Da kan det riktige valget for firmaet være å sparke den mest talentfulle ansatte, dersom vedkommende er årsaken til at de andre ansatte mistrives.

  Kultur spiser strategi til frokost

  Hva er viktig?

  • Offentlig sektor: Fokusere på attraktivitet, understreke hva som er det meningsfylte og bærekraftige i regionen

  • Klynger: Mobilisere og legge vekt på lederskap og utvikling av gode arbeidskulturer

  • Utdanning: Utfordre dagens undervisningsportefølje

  • Virksomheter: Tenke på markedsføring av arbeidsgiver, legge vekt på firmakultur. Være oppmerksom på at “The company is not what they say it is, it’s what google says”

  Last ned presentasjonen

  The Human Side of Digitalization (iKuben 25. april 2019)

  Vil du lære mer om omstilling, både av folk og teknologi?

  Slik blir du deltager i NCE iKuben

  Del gjerne denne saken med nettverket ditt.