Eiermøte høsten 2019

17. september 2019 ble høstens eiermøte avholdt i NCE iKuben. Som en bedriftseid klynge er eiermøtet en av de viktigste møteplassene i klyngen.

To nye tilbud til deltagerne høsten 2019

1) Kurs i informasjonssikkerhet til alle våre deltagere

Nytt, gratis tilbud til alle ansatte, styre og studenter i våre virksomheter.

Informasjonssikkerhet er kritisk, og flere norske virksomheter har blitt rammet av kriminelle den siste tiden. I tillegg er det europeisk og nasjonal sikkerhetsmåned i oktober.

Arbeidsgruppa i informasjonssikkerhet kartla våren 2019 kompetansenivå og behov i klyngen, og avdekket at et ønske om økt kunnskap, og at nanolæring, altså korte leksjoner distribuert pr e-post til alle ansatte, var løsningen flertallet vil ha. Så da har vi satt i stand et felles tilbud til alle virksomheter, gratis og kvalitetssikret.


2) Tenketank for toppledere

Innspillene fra ledere har blitt tatt til følge og vi har utviklet en ny, samlingsbasert tenketank for toppledere. Sterke fagfolk og formidlere fra blant annet Deloitte, NHH, DareDisrupt, ÅKP og NCE iKuben følger dere gjennom tema som forretningsmodeller, kultur, den nye generasjonen arbeidstakere og organisasjonsdesign.

20 deltagere er på plass i tenketanken, første samling er 29.-30. oktober på Runde Miljøsenter.

Strategi for 2020

Tidene endrer seg, og det gjør også rammeverket rundt klynge-Norge. Strategi for de neste tre årene i NCE-prosjektet var diskusjonstema. Vi fikk inn mange gode innspill fra deltagerne.

Presentasjon fra bedriftene

Prodtex AS presenterte automatisert stålproduksjon ved Sigbjørn Nordstrand.

Salmon Evolution viste skisser og status for deres prosjekt om landbasert oppdrett ved Ingjarl Skarvøy.

Møtet ble avsluttet med en runde rundt bordet om status i bedriftene.

Vel møtt til neste eiermøte!

Anna Amundsen