CreateView ny deltagerbedrift i NCE iKuben

Liv-Hege Seglsten, CEO og Even Bringsdal, gründer og CTO i CreateView.

Liv-Hege Seglsten, CEO og Even Bringsdal, gründer og CTO i CreateView.

CreateView er et start-up selskap som utvikler høyteknologiske løsninger med kunstig intelligens for havbruket. Havbruksnæringen står foran en nødvendig teknologisk utvikling dersom de skal oppnå vekst og krav om redusert miljøbelastning. CreateView utvikler en fiskevelferdssensor som gir data av høy kvalitet som åpner opp for sanntidsovervåkning av fisk.

Publisert 31. januar 2019.

En kombinasjon av sensorikk, elektronikk og kunstig intelligens bidrar til prediktive analysemetoder som åpner opp for «Proof of concept» av helt nye forebyggingsmetoder og kunnskapsutvikling av forebyggende tiltak mot sykdom og lus. Basert på måledata kan man på et gunstig tidspunkt iverksette tiltak, vaksiner og driftsrutiner for å oppnå god vekst og økt lønnsomhet. Selskapet er i vekst, og i disse dager ansettes to nye AI-utviklere og en FoU-leder.

CreateView er etablert av gründer og CTO, Even Bringsdal. Han er sivilingeniør fra NLH/UMB. Bringsdal har 12 års erfaring med innovativ utvikling av teknologi for havbruksnæringen og står bak etablering av selskapet EBTech AS, som utviklet en kamerabasert biomassemåler som automatisk måler snittvekt på fisk (AkvaVision). Teknologien ble solgt til Storvik Aqua i 2016. 
Liv-Hege Seglsten er CEO. Hun har master innen Grønn Vekst og konkurransekraft fra Handelshøyskolen BI. Seglsten har 20 års erfaring med forretningsutvikling, økonomi og ledelse i bransjer som olje & gass, oppdrett og FoU.

Hilde Aspås