CreateView utvikler kunstig intelligens for havet - en stor konkurransefordel å være del av et sterkt, smart fagnettverk med innovasjonslab

CreateView trengte nytt kamerahus til en undervannssensor og spurte klyngen om hjelp. 5 dager senere senkes et nytt, 3D-printet kamerahus ned i merden i oppdrettsanlegget.

Kristoffer .jpg

Fra idé til klart til bruk på 5 dager

Kristoffer Kristiansen, operasjonsteknikker i CreateView med det 3D-printede undervannskameraet klart til å senkes ned i merden.

CreateView er en kunnskapsbedrift som utvikler en plattform for kunstig intelligens for havnæringen. Ved hjelp av undervannssensorer samler de inn data om oppdrettsfisks helse og velferd. Datasettene blir utgangspunkt for deep learning-algoritmer som gir raskere og sikrere status enn dagens manuelle prosesser.

Fakta om CreateView

Kunnskapsbedrift som utvikler en digital plattform som effektiviserer kontroll på fiskevelferd og -helse.

Stiftet i 2016

Kontor i Molde

Antall ansatte: 4

Hjemmeside: www.createview.no

– Å være med i en tverrfaglig næringsklynge har store fordeler for oss. Her er det kort vei fra prat og powerpoint-presentasjoner til praksis. For oss som er i en krevende oppstartsfase og må ha raske og smidige prosesser er det en konkurransefordel, sier Liv-Hege Seglsten, daglig leder i CreateView.

Ved hjelp av sensorikk i undervannskamera samler de inn verdifulle data om fiskens adferd og utseende.

3D-printet undervannskamerahus på rekordtid

På nyåret 2019 trengte de et nytt kamerahus til et undervannskamera i en merde på Kyrksæterøra.

Arne_Larsen_3D_printer_ikuben

Innovasjonslaben

Arne Larsen, prosjektleder i NCE iKuben foran den nye 3D-printeren i innovasjonslaben i januar 2019.

– Siden vi har kontor i etasjen over iKuben, er vi ofte innom. Da jeg fikk øye på den nye 3D-printeren, så jeg at den kunne lage større objekter enn den som sto på laben fra før. Så jeg snakket med Arne Larsen, og fant ut at det var rom for å printe større ting. Så jeg foreslo at de kunne bruke oss som pilotprosjekt, i stedet for å bare printe ting fra internett, sier Even Bringsdal, teknologisjef i CreateView.

– Klart vi sa ja med en gang!, sier Arne Larsen, prosjektleder i NCE iKuben.

– Da forespørselen kom kjørte vi et nettkurs i 3D-printing sammen med Mechatronics Innovation Lab (MIL) på UiA - Universitetet i Agder og TMG München. Så det var en ypperlig anledning og knallgod timing. I tillegg er vi så heldige at vi har Øystein Eidet i Eidesign her på huset, som spesialiserer seg på å designe for 3D-print, fortsetter Larsen.

– Arne er veldig artig å jobbe med, han er skikkelig fikser. Han gikk i gang med å finne ut av riktig plastmateriale, størrelse og filformat på 3D-tegningen. Han tok regien og hjalp oss masse med selve printeprosessen. Øystein Eide og jeg jobbet sammen om arbeidstegningene og så bar det til maskinen, sier Bringsdal.

Selve printeprosessen tok 3 dager fra start til slutt. I løpet av 5 dager var kamerahuset designet, printet, montert og på plass i merden.

Lyst til å lære programvaren som trengs for å printe det du vil?

arbeidstegninger-3d-print-nce-ikuben-createview

Arbeidstegninger av kamerahuset.

3dprint-kamerahus-createview-ikuben

Done! Etter 3 døgn var kamerahuset ferdig printet. De hvite støttemodulene fjernes, og plasten er klar for å herdes..

Saken fortsetter etter videoen.

Sensor pilot 03-CreateView 3D-print.jpg

Ferdig produkt

Det ferdige 3D-printede kamerahuset ferdig montert og klart til å senkes ned i merden.

Kostnadseffektivt og kjapt

– Alternativet hadde vært å frese ut et tilpasset kamerahus, og det hadde tatt mye lengre tid og blitt mye dyrere, sier Bringsdal.

Teamet er på plass og operasjonstekniker Kristoffer Kristiansen, operasjonsteknikker, klargjør kameraet til dyst.

Teamet er på plass og operasjonstekniker Kristoffer Kristiansen, operasjonsteknikker, klargjør kameraet til dyst.

– Likevel synes vi jo at det tok veldig lang tid å se at det ble printet. Det er lett å tenke at ny teknologi er magisk, men det er jo en tålmodighetsprøve uansett, særlig når vi er i oppstartsfasen og alt skulle vært ferdig i går, sier Liv-Hege Seglsten, daglig leder i CreateView.  

– Etter at riggen rundt kamerahuset var ferdig printet, hadde vi ikke mye tid til å teste noe særlig, så vi bare tok den med og senket den ned i merden i Kyrkesæterøra, forteller Bringsdal.

Og der står den den dag i dag. Kameraet tar bilder som måler helsestatus, blant annet nivået av lus på fisken.

– Det er helt i orden etter å være nede i merden i tre måneder, sier Bringsdal.

Samarbeid og bærekraftig business gir mindre plast i havet

3D-printing kan bidra i arbeidet mot FNs bærekraftsmål, og i dette tilfellet særlig til mål nr 14, livet under vann.

"Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling"

Det er verdenshavene – deres temperatur, kjemi, strømninger og liv – som driver de globale systemene som gjør det mulig for mennesker å leve på jorda.  Regn, drikkevann, været, klimaet, mye av maten vår og til og med lufta vi puster inn er til syvende og sist regulert av havet.

Marine næringer er viktige for å dekke økende etterspørsel etter mat, energi og medisin i framtiden. Slik byr havet også på muligheter for nye arbeidsplasser og økonomisk vekst. (Sitat fra FN.no)

– 3D-print og sirkulærøkonomi henger tett i sammen. Man håper at med tiden kan man printe hele hus med gjenvinnbare materialer, sier Seglsten.

– Vi har nå et samarbeid på gang med Plasto, som også er deltager i NCE iKuben, om å bruke resirkulerbare plastmaterialer til å printe flere slike rigger, sier Seglsten.

– Å bidra til å utvikle bærekraftige og innovative løsninger er noe vi må gjøre nå, og ikke ha som en luftig intensjon eller som en del av en fremtidig strategi.

createview-liv-hege-seglsten-even-bringsdal-innovasjonslab-nceikuben

– Vi får til flere ting raskere ved å være med i klyngen enn vi hadde klart ved å jobbe alene, sier teknisk sjef Even Bringsdal og daglig leder Liv-Hege Seglsten i CreateView.

Hvorfor valgte dere å bli deltagere i NCE iKuben?

– Vi ser verdien av å være flere som drar i samme retning. Vi får ikke til noe alene på en øde øy, sier Seglsten.

– Jeg synes også Vårsleppet 2019 var tidenes konferanse her i Møre og Romsdal. Det var et stort løft for meg personlig. Vi har diskutert det med andre i etterkant og det har ikke vært noen konferanser med et slikt fokus på bærekraft. Vi er med i maskinlæring- og bærekraftsarbeidsgruppene, og de er også veldig  bra, avslutter Seglsten.

Liv-Hege Seglsten er i tillegg prosjektleder for TenkiKuben, NCE iKubens tenketank for ansatte under 35 år.

Podcast om CreateView