Cinderella Eco Group AS ny deltagerbedrift i NCE iKuben

Bærekraftige, skalerbare alternativ til dagens vannklosetter krever innovative løsninger.  Vi ønsker Cindarella Eco Group AS velkommen som ny deltagerbedrift!

Fakta om Cinderella

Cinderella utvikler innovative sanitærløsninger med fokus på forbrenningstoaletter.

Stiftet i 1999

Kontor i Midsund, Tromsø, Oslo og Bergen

Antall ansatte: 55

Hjemmeside: www.cinderellaeco.com/no

Cinderella Eco Group AS har produsert og markedsført Cinderella forbrenningstoaletter siden 1999. Målet er å utvikle teknologi som møter fremtidens behov for kloakksystemer. Både i industriland der kloakksystemer krever mye vedlikehold, og i utviklingsland der vannmangel og urbaniseringsutfordringer krever nye, utradisjonelle løsninger.

Globalt marked, lokal forankring

Gunhild_sjovik_cinderella_nce_ikuben

Gunhild Sjøvik, CEO i Cinderella Eco Group AS.

Å gjenoppfinne nye sanitærløsninger er en viktig global satsing. The Bill and Melinda Gates foundation har lansert «Reinvent the Toilet Challenge»  og Cinderella Eco Group samarbeider på forskningsarbeidet til flere av prototypene som støttes av stiftelsen. FNs bærekraftsmål nr. 6 har også satt rent vann og gode sanitærforhold som et eget fokusområde.

“Det er gjort store framskritt i arbeidet med å sikre tilgang til toaletter for alle. Utviklingen har imidlertid gått for sakte. Millioner av mennesker dør hvert år av sykdommer de får fordi de ikke har tilgang til rent vann og toalett.” (Kilde: FN.no)

Cinderella forbrenningstoaletter er enkle å installere, drifte og bruke. De trenger ikke vann og bruker både strøm og gass som energikilder. Resultatet fra en ukes bruk i en familie på fire, er kun en håndfull aske fri for farlige patogener og bakterier.

Cinderella Eco Group AS har sitt utspring i familiefiskeribedriften Sjøvik AS, og som ledes nå av 4. generasjon Sjøvik,  med røtter i Midsund.

– Vi tror på lokal forankring og varige verdier, sier Gunhild Sjøvik, daglig leder for Cinderella.

– Våre norske røtter er en viktig del av vår profil. Hele verdikjeden fra produksjon, til service- og salgsleddet skjer fra fire steder i Norge. Hovedkontoret ligger på Midsund, fabrikken på Lyngen utenfor Tromsø, salg, service og markedsføring styres fra  Oslo og vi har et servicekontor i Bergen.

Made in Norway er Cinderella Eco Groups bærebjelke, noe som signaliserer friluftsliv, storslått natur, demokrati og bærekraft – alle sterke verdier i selskapets merkevare.

Med sine 55 ansatte og mer enn 1 000 forbindelser på verdensbasis er selskapet på en reise som omfatter ikke bare privatforbrukeren, men også løsninger som i fremtiden kan bidra til å gjøre en signifikant forskjell der vann og avløp er knapphetsfaktorer. Det legges merke til utenfor Norges grenser.

Vi ønsker dem hjertelig velkommen til klyngen!

Intressert i å bli deltagerbedrift?

Slik søker du

Del gjerne denne saken: