Axess: – Lønnsom forskning og utvikling

Å utvikle forretningskritiske systemer til bruk i olje- og industrisektoren stiller høye krav til både innovasjon og sikkerhet. I et tøft internasjonalt marked har mot til å samarbeide lønnet seg for Axess.

Axess leverer tjenester innenfor integritetsstyring og engineering til offshore og industri, og hjelper kundene med maksimal oppetid og null skade.

– Det er ikke tvil om at å være deltagerbedrift har vært verdifullt for oss. Kursene og kompetansen vi har fått gjennom klyngen har bidratt til å løfte hele organisasjonen, sier Knut Festervoll, utviklingssjef i Axess.

–Deltagelse i iKuben har ført til økt konkurransekraft, sier Knut Festervoll, utviklingssjef i Axess. (Foto: Marit Letnes)

–Deltagelse i iKuben har ført til økt konkurransekraft, sier Knut Festervoll, utviklingssjef i Axess. (Foto: Marit Letnes)

Samarbeid endret hvordan folk forholder seg til hverandre

Selskapet som startet med to gründere med base i Molde, har nå blitt et internasjonalt konsern med 216 ansatte og kontor i alle verdensdeler. Hovedkontoret ligger fremdeles i Molde.

Axess har vært med i iKuben siden de første samtalene om at det burde finnes en samarbeidsarena der bedrifter deler kunnskap og kompetanse. Det har vært en merkbar endring i mentaliteten hos lederne i deltakerbedriftene, mener utviklingssjef Festervoll. Tidligere holdt sjefene kortene tett til brystet. Nå har bedriftene blitt modigere.

– Det har gått fra at ingen kjente hverandre til at at vi ble godt kjent og turte å snakke sammen om utfordringer vi hadde, sier Festervoll.

Over flere år har de deltatt i et stort spenn av  prosjekter.

Verdifulle virkemidler

Utviklingssjefen trekker fram flere iKuben-prosjekter som har gitt verdi for Axess.

–Å ha dialog og bli kjent med virkemidlene og perspektivene til Innovasjon Norge, Forskningsrådet og andre aktører i virkemiddelapparatet har vært viktig, sier Festervoll.  

En av suksesshistorien Festervoll trekker frem var et forsknings- og utviklingssamarbeid med Sintef. Dette samarbeidet resulterte i helt nye innsikter om eksisterende kunder med stort potensiale for kommersialisering.

– Vi fikk hjelp av Sintef til å gå gjennom mange år av inspeksjonsdata, og fikk avdekket en del potensielle forbedringsområder i løsningene vi har. Vi fant innsikt i dataene våre som vi ikke visste om, vi hadde bare hypoteser om at de fantes. Og vi fikk potensielt nye forretningsområder. Vi vil implementere innsikten i eksisterende løsninger i løpet av 2019, sier Festervoll.

I tillegg har det vært flere mindre prosjekter som også har hatt god virkning.

– Arbeidsgruppene innen kran og løft, materialer, logistikk og 3D-tegning har vært nyttige. Og Liftmore-satsingen, som gikk blant annet ut på å rekruttere folk til kran- og løfteoperasjonsfag, sier han, før han fortsetter:

– Maskinlæring-prosjektet vi hadde med Brunvoll var veldig bra! Via det prosjektet fikk vi hevet kompetansen på maskinlæring betraktelig i vårt datterselskap Axbit. Vi skjønner nå at vi kanskje begynte litt på feil sted med maskinlæring, men det visste vi ikke da vi startet, sier Festervoll.

Ha mot til å teste nye ideer

Å starte et sted og se hvor man kommer, tørre å feile og feile tidligere og raskere, er en viktig del av iKubens filosofi og praksis. Rapid prototyping på TrollLABS med NTNU-professor Martin Steinert trekkes fram av utviklingssjef Festervoll som et verdifullt og lønnsomt kurs.

– Vi jobber nå med å utvikle digitale løsninger som vil snu opp ned på eksisterende verdiskapingsprosesser. Flere av tjenestene og arbeidsprosessene vi i dag tjener penger på vil potensielt bli borte. Men jeg tror ikke behovet for kompetansen vi sitter på vil forsvinne. Hvordan skal vi forholde oss til dette på best mulig måte? Diskusjonene og koblingene vi har via iKuben har hjulpet oss i dette arbeidet, avslutter utviklingssjef Festervoll.

Smarte hoder og intelligente systemer må spille sammen når nye tjenester skal utvikles. (Foto: Axess)

Smarte hoder og intelligente systemer må spille sammen når nye tjenester skal utvikles. (Foto: Axess)

Fakta om axess

Axess utvikler tekniske løsninger innen offshore, flytende plattformer, drilling, energiselskap, rørsystemer, kran og løft.

Stiftet i 1998

Antall ansatte: 216

Hjemmeside: www.axessgroup.com

Blogg: www.axesspassion.com

Kontorer i Molde, Aberdeen, St. Johns (Canada), Dubai, Houston, Rio de Janiero, Singapore, Mumbai, Cape Town, Luanda, Accra (Ghana), Geoje (Korea), Perth.
 

Slik blir du deltager

Se alle deltagerne i NCE ikuben

Del denne artikkelen med nettverket ditt: