VRI-prosjekt: DEMO Industrielt Internett

iKuben har fått støtte fra VRI Møre og Romsdal til et forprosjekt innen industrielt internett. Formålet med prosjektet er å demonstrere nye mulige forretningsmodeller hvor utnyttelse av smarte produkter og Big Data er grunnlaget for produkt- og tjenesteutvikling.

Prosjektet skal etableres med bakgrunn i følgende delmål:

  • Fremskaffe oversikt over eksisterende kunnskap for å bygge en kunnskapsbase.
  • Å få en god forståelse for hvordan digitalisering av verdikjeder skaper enorme datamengder og et komplekst informasjonsbilde, og hvordan dette kan utnyttes kommersielt.
  • Beskrive potensialet for produkt- og tjenesteutvikling og hvordan dette kan legge grunnlaget for alternative forretningsmodeller.
  • Videreutvikle flere gode problemstillinger blant iKubens deltakerbedrifter for å se på mulighetene for flere demonstratorer som kan videreføres i nye innovasjonsprosjekter.

Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med Sintef, Høgskolen i Molde og Molde Kunnskapspark. VRI Møre og Romsdal støtter prosjektet med kr 200.000.

– Å etablere nye forretningsmodeller er helt vesentlig for å lykkes i en ny industriell tidsalder, sier Hilde Aspås, daglig leder i iKuben. Vi er glade for at VRI Møre og Romsdal anerkjenner denne viktige satsingen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i iKuben

Sponsorer

Sertifiseringer

sertifisering