TrollLABS – rapid prototyping

Det kan skapes nye verdier med å bruke mindre tid og færre ressurser. Dette er kongstanken bak TrollLABS ved NTNU, et FoU-prosjekt der iKuben nå er tatt inn som industripartner. Målet er å flytte grensene for engineering-kreativitet, -tenkning, konseptgenerering og innovasjon i Norge.

Det er professor Martin Steinert ved NTNU som leder dette FoU-prosjektet som vil gå over fire år. Ambisjonene er å tilrettelegge for utenom-boksen-tenkning i et metodisk samarbeid mellom industri og akademia. Sentralt står behovet for å jobbe raskere og bruke færre ressurser i en tidlig fase av innovasjonsarbeidet.

– Dette er ikke en “tenke-tank” men en “gjøre-tank”, sier Steinert.

Denne videoen forteller om tenkningen bak:

Utenfor boksen

Steinert framhever at bedrifter som vil overleve innenfor endrede standarder eller markeder, trenger å tenke og utvikle seg radikalt utenfor tilvendt tankegang – «out-of-the-box». De trenger å lete etter ekstreme løsninger på utfordringene sine – løsninger som bryter med det eksisterende. For å oppnå dette trenger de ansatte pågangsmot, støtte i organisasjonen, de nødvendige ferdigheter og infrastruktur som legger til rette for eksperimentering. Siden de fleste organisasjoner prøver å redusere risiko og helst belønner det som er i tråd med det eksisterende, er denne type ekstreme prosjekter ofte ledet bort fra hovedkontoret i et selskap.

Laboratorium ved NTNU

TrollLABS ved NTNU skal være et slikt eksternt prosjektlaboratorium for de aktørene som nå er inntatt i FoU-prosjektet. iKubens deltakerbedrifter blir i løpet av høsten utfordret på hvilke problemstillinger de ønsker å ta med inn i TrollLABS.

– Dette er først og fremst et forskningsprosjekt der vi prøver å avdekke, kvantifisere og teste paradigmene for tidligstadium, radikaleproduktutviklingsprosjekter, sier Prof. Steinert.
– Måten å gjøre det på er å skape et “Pilot Skunkworks Living Lab” og kjøre reelle utfordringer fra våre partnere, som iKuben.

Et arbeid som «stinker»?

Begrepet som brukes på denne typen prosjekt er altså «Skunk Works». Skunk er et stinkdyr, og for enkelte som tenker tradisjonelt om produktutvikling, kan denne nye tilnærmingen «stinke».

– Mange store innovative bedrifter som Google har sine egne laboratorier, men de gir ikke lett innsyn i sine arbeidsmetoder, slik at vi kan forske på dem, sier Steinert. Den mest kjente av disse ekstreme prosjekterings-laboratoriene er Lockheed Martins Skunk Works. De har vært kjent for å utvikle revolusjonerende fly som U-2 (spionfly), SR-71 Blackbird (verdensrekord i høyde og hastighet), F-117 Nighthawk (første stealth), eller i dag F-35 JSF (første alt-oppdrag fly).
Det grunnleggende med Skunk Works som prosjekt er å samle et team av høyt utdannede spesialister, for å gi dem en høy grad av selvstendighet. Disse personene skal kunne jobbe uhindret med ekstreme løsninger uhindret av byråkrati.

Video om Skunk Works ved Lockheed Martin

(Du kan klikke bort reklamen i innledningen)

Artikkelen fortsetter etter denne videoen.

Ny innovasjonskompetanse

Steinert ser på TrollLABS som et kompetanse-genererende prosjekt som faktisk er rettet mot hele den norske industrien. – Vi fokuserer på bedriftenes FoU-team som ønsker å utvikle virkelig out-of-the-box-konsepter og tidlige prototyper. Forskningsmessig, tar vi sikte på å kvalitativt og kvantitativt fange tanker og konseptetableringen i et kontrollert, levende laboratoriemiljø.

Viktige mangler ved innovasjoner

De viktigste mangler som er observert selv for vellykkede innovasjoner er:

1) manglende samlokalisering av en bred fagkunnskapsbase for å tenke utover den vanlige “boksen”
2) manglende metodisk verktøykasse for å gjøre det
3) manglende “avstand” (både fysisk og kognitiv) til dagens produkttilbud fra selskapet

Resultatene av “Skunk Works”

Resultatene av denne typen prosjektarbeid er tredelt:

1) Vi får fram selve det nye konseptet, produktet eller løsningen som man kan velge å bringe til markedet eller ikke.
2) Vi oppnår strategisk, organisatorisk læring og muligheter som gjør et selskap bedre forberedt på ulike framtidsscenarier.
3) Enkeltpersoners eller teamets nye ferdigheter kan overføres til andre mer ordinære prosjekter.

Dette er bransjeresultatene.

– Faglig vi innstilt på å operasjonalisere og teste effekten av bl a følgende faktorer, sier Steinert:
1) tverrfaglige team fra dag én
2) Samlokalisering av mennesker og maskiner / prosesser
3) Kombinere design tenkning metoder og SCRUM / Agile / Lean

Norske og internasjonale partnere

De andre industripartnerne er:

  • Kongsberg Maritime
  • NCE Systems Engineering
  • Scandinavian Business Seating Group.

SINTEF Raufoss Manufacturing er forskningspartner og NTNU er prosjekteier.

Med partnerskapet følger også et internasjonalt akademisk nettverk med disse universitetene:

• Stanford University
• Massachusetts Institute of Technology/MIT
• Singapore University of Technology and Design (SUTD)
• Aalto University, Design Factory/Venture Garage
• Technical University Delft
• Hasso Plattner Institute/HPI University Potsdam

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i iKuben

Sponsorer

Sertifiseringer

sertifisering