Smart Omstilling

Prosjektet Smart Omstilling skal utvikle en metode for bedrifter rammet av oljekrisen, for grundig evaluering av muligheter for omstilling til nye markeder og for effektiv implementering av omstillingstiltak for å vinne frem i nye markeder.

Prosjektet er et samarbeid mellom Møreforsking Molde som prosjektleder og Midsund Bruk AS (Mibas) som oppdragsgiver. Mibas er en ledende leverandør av trykktanker til olje- og gassindustri. Mibas er i hovedsak en spesialist på produkter med høyt trykk, spesialstål og produkter med sirkulær form. Selskapet er en typisk EPC-bedrift hvor både enigneering, innkjøp og fabrikasjon foregår internt i selskapet. Bedriften ligger i Midsund kommune og er en av de største arbeidsgiverne i kommunen.

Nedgangen i oljeprisen har ført til bratt nedgang i hele olje- og gassindustrien i Norge. Denne nedgangen har også rammet Mibas, og har ført til nedbemanning av over en tredjedel av arbeidsstyrken. Bedriften har på denne bakgrunn gjort et strategisk valg om å rette seg mot andre markeder. Bedriften skal beholde dagens produksjon og opprettholde sin kjernekompetanse, samtidig som den ledige kapasiteten skal utnyttes til å produsere produkter og løsninger mot nye markeder.

PROSJEKTANSVARLIG: Møreforsking Molde v/ Mikhail Shlopak
TIDSPERIODE: 01.09.2016 – 31.12.2018
TITTEL: Smart Omstilling: Smart Metode for Effektiv Omstilling av Leverandørindustri
OPPDRAGSGIVER: Midsund Bruk AS
SAMARBEIDSPARTNERE: NTNU IPK
PROSJEKTDELTAKERE: Mikhail Shlopak, Espen Rød, Gabriele Hofinger Jünge, Kristina Kjersem

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i iKuben

Sponsorer

Sertifiseringer

sertifisering