Foto: AXTech

LIFT – global verdikjedekoordinering

Den overordnede ideen for verdiskapning i FoU-prosjektet LIFT er at innovative metoder og løsninger for project supply chain management fører til konkurransedyktig levering av kraner og håndteringssystemer i et globalt maritimt marked.

Norske skipsutstyrsleverandører leverer typisk kapitalintensive, avanserte og kundetilpassede produkter i lave volum til kunder i den globale olje- og gassindustrien. Denne produksjonsformen kalles engineer-to-order (ETO) produksjon, og innebærer at hvert enkelt produkt blir spesialdesignet til kundens spesifikke behov ved hjelp av omfattende engineering.

Flere norske engineeringbedrifter har i de siste årene hatt suksess med å utvide sin virksomhet fra kun å utføre design av produkter til å i økende grad ta ansvaret for hele verdikjeden fram til levering og service hos kunder. Store deler av den fysiske verdiskapningen som de konkurrerer på skjer utenfor bedriftenes fire vegger. De er derfor nødt til ta rollen som globale verdikjedekoordinatorer, og være best på å planlegge og følge opp alle aktiviteter og leveranser slik at sluttproduktet blir levert kostnadseffektivt og på kortere tid enn det konkurrentene klarer.

Deltakere

Axtech, Hycast, Motus Technology, Møreforsking og NTNU.

Tidsramme

Prosjektet har en varighet på tre og et halvt år, fra 2014-2017.

Finansiering

Norges forskningsråds MAROFF-program.

Nytten av prosjektet

Produktenes størrelse og unikhet medfører at hver kran eller håndteringssystem er et prosjekt med ulike produksjonsbehov og ulike leverandører lokalisert nær sluttkunden. LIFT skal utnytte avansert teknologi for informasjonsutveksling og samhandling til å utvikle logistikk- og IKT-løsninger som effektiviserer samarbeid og koordinering av slike prosjektspesifikke og midlertidige leverandørnettverk.

Dette vil styrke konkurranseevnen til norske engineeringbedrifter, og bidra til å “løfte” hele den maritime utstyrsnæringen i tråd med ambisjonene i Maritim21/MARUT.

Nyheten

Ideen med å integrere lærdom fra prosjekt- og verdikjedestyring er ikke helt ukjent, men LIFT trekker inn ekspertise fra NTNU og Møreforsking som jobber parallelt på forskningsprosjekt med lignende utfordringer. Det som er nytt mener vi er at vi setter fokus på forhandlingsegenskaper slik at verdikjeden i sin helhet kan finne frem til kreative løsninger basert på felles interesser. Videre fokuserer LIFT på prosjektporteføljene til de enkelte bedriftene og hvordan prosjekter blir målt og vurdert.

Aktiviteten så langt

LIFT er i sitt første av tre år. I 2014 har vi satt oss som mål å kartlegge verdikjeden, slik at vi kan danne oss et bilde om hvor verdiene skapes og ikke minst fanges. Videre lager vi litteraturstudier om prosjektstyring, leverandørutvikling og globale verdikjeder. Slike studier forteller oss om grunnleggende metoder men også nye trender og fremtidige utfordringer i samme eller lignende industrier.
Fredag 17.10.2014 arrangerer vi seminar i forhandlingsmetoder ved Høgskolen i Molde.

Første milepæl

Ved styringsgruppemøte i november 2014 legges det frem første resultat. I neste utgave av “Logistikk og ledelse” er LIFT-prosjektet omtalt.

Les om prosjektet på Møreforsking sine sider HER

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i iKuben

Sponsorer

Sertifiseringer

sertifisering