Avansert skipsutstyr. Foto: Brunvoll

EFFEKT – avansert skipsutstyr

EFFEKT er et FoU-prosjekt som skal utvikle rasjonelle produksjonsstrategier og teknologier for lavvolum, tilpasset skipsutstyrsproduksjon i verdensklasse.


Spesifikt vil prosjektet fokusere på fire viktige FoU-aktiviteter for å posisjonere norsk leverandørindustri på verdenstoppen innen produksjon av kundespesifikt skipsutstyr:

  • Produksjonsstrategi for ETO-produksjon
  • Lean ETO-produksjonslogistikk
  • Sanntidsovervåkning og – styring
  • Fleksible automatiseringssystemer

Deltakere

Brunvoll, Oshaug Metall, Møreforsking Molde, Sintef og NTNU.

Tidsramme

Prosjektet har en varighet på tre år, fra 2013 -2015.

Finansiering

Norges forskningsråds MAROFF-program.

Nytteverdi

ETO produksjon er tradisjonelt manuelt utført og således ofte outsourcet til lavkostland. Målet med prosjektet er å opprettholde lønnsom ETO produksjon i Norge.
Mer effektive produksjonsprosesser, produksjonsstyring og intern logistikk skal sørge for at bedriftens produkter kan produseres på mye kortere tid enn i dag. Automatisering av sveiseoperasjoner og delmontasje skal sørge for mange timer besparelse per thrustertunnel.

Aktiviteter i prosjektet så langt

Brunvoll har installert sveiserobot. Omlegging til mer lean produksjonsflyt har akkurat startet med balansering mellom ressurser og omlegging av enkelte vareflyter.

Det er utgitt flere papers og rapporter av både NTNU, Møreforsking og SINTEF i prosjektet.

Les om prosjektet på nettsiden til Møreforsking HER

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i iKuben

Sponsorer

Sertifiseringer

sertifisering