Foto: Gunnar K. Hansen, NTNU Komm.avd.

Bærekraftig innovasjon

iKubens deltakerbedrifter Plasto og Molde Kunnskapspark samarbeider med NTNU i et fireårig prosjekt som skal utvikle kunnskap som styrker langsiktig konkurranseevne, og bidrar til bærekraftig innovasjon og konkurransekraft. Målet er blant annet at teoretisk kunnskap skal bli til anvendbar kompetanse i bedriftene.


Prosjektet SISVI (Sustainable Innovation and Shared Value Creation in Norwegian Industry) er forankret ved Institutt for Industriell Økonomi og Teknologiledelse (IØT) ved NTNU, og gjennomføres i samarbeid med Sintef Raufoss Manufacturing.

Fire områder

Prosjektet skal utvikle kompetanse for norsk industri innen de fire områdene internasjonalisering, innovasjon, innovasjon i nettverk og implementering i bedriftenes strategier.

– Det overordnede målet er å utvikle kunnskap som styrker langsiktig konkurranseevne, og bidrar til det vi kan kalle bærekraftig eller grønnere innovasjon og økt konkurransekraft, sier professor Annik Magerholm Fet ved NTNU. – Dette innebærer verdiskaping der både strategiske, økonomiske og samfunnsmessige behov møtes i det som betegnes som delt verdiskaping. Prosjektet imøtekommer derfor økende internasjonalt press og forventninger på dette feltet, sier hun.

Forskning og praksis

En sentral del i prosjektet er å implementere og integrere forskningsresultater slik at de passer med industriens praktiske behov. Dette vil sikre at den teoretiske kunnskapen blir til anvendbar kompetanse hos bedriftene, for eksempel gjennom konkrete verktøy for beslutningsstøtte, standarder, måleindikatorer, simulatorverktøy og tilpassede eksempler for prosjektbedriftene.

Samtidig skal prosjektet bringe kompetanse fra næringslivet inn i fag ved NTNU, noe som i neste omgang vil gagne norsk industri.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i iKuben

Sponsorer

Sertifiseringer

sertifisering