Om NCE iKuben

NCE iKuben er en tverr-industriell klynge med internasjonalt orienterte industri- og teknologibedrifter med hovedtyngde i Møre og Romsdal. Bedriftene kommer fra Rindal i nord til Fosnavåg i sør og Oslo i øst. Administrasjonen ligger i Molde.

iKuben står for: innovativ, internasjonal industri.

Innovasjon og rask omstilling til digital verdiskaping

NCE iKuben har innovasjon og rask omstilling som særskilte satsingsområder og fokuserer på å hjelpe bedriftene til å anvende digital innsikt til å skape nye produkter, tjenester og forretningsmodeller. NCE iKuben tilrettelegger møteplasser for læring og erfaringsutveksling mellom bedrifter, FoU- og andre kompetansemiljø. Gjennom innovasjonsprosesser, FoU-prosjekter, kurs og seminarer styrkes bedriftenes kompetanse innen klyngens fokusområder.

iKubens bedrifter er leverandører av tjenester, komponenter og avanserte systemer. De opererer ofte på ETO-basis (Engineer-to-Order). Her finner vi tradisjonelle etablerte industrimotorer som Brunvoll, Kleven, Glamox og Prezioso Linjebygg – sammen med noen av de nyere aktørene i kran og løft/oljeservice som Axess, Alpa og Axtech, og bedrifter fra helt andre aktuelle omstillingsbransjer som energiselskapet Svorka i Surnadal. Vi finner også eksempel på bedrifter som har «konvertert» fra oljeindustrien til havbruksnæringen, som SHM Solutions, og vi har flere teknologibedrifter med i klyngen som Axbit, El-Watch, CodeIT, Fosnavåg Ocean Academy, Innit og Making View. Og ikke minst er Høgskolen i Molde og Møreforsking Molde deltakerbedrifter og aktiv i arbeidet.

iKuben fikk NCE-status i 2017. NCE-programmet er en del av det nasjonale klyngeprogrammet “Norwegian Innovation Clusters” eid av Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA. iKuben gjennomførte et Arenaprosjekt i regi av klyngeprogrammet i perioden 2012-2017.

NCE iKubens innovasjonslab, ProtoMore 

Bedriftene blir nå utfordret av digitalisering til å finne sin posisjon med nye produkter og tjenester. iKuben ser praktisk på hvordan dette skal skje. Vi tilbyr fasiliterte innovasjonsprosesser med bruk av rask prototyping i NCE iKubens innovasjonslab, ProtoMore. Vi gjør som de fremste utviklingsmiljøene i verden – vi tilbyr et sted å jobbe og en metode bedriftene kan følge for å oppnå konkrete resultater.

ProtoMore Innovasjonslab ble åpnet i januar 2016, og er den første laben i sitt slag i Norge, rettet mot industrielle bedrifter. Fokuset er på produkt- og tjenesteutvikling og forretningsmodeller, og fasiliteres gjennom egen metodikk som har utspring i metoder som Design Thinking og Rapid Prototyping. Grunntanken fra disse kombineres med fagdisipliner som Agile og Google Sprint. Denne formen for prototyping starter med kundebehovet, og legger vekt på rask utprøving. Å gjøre feil er et kvalitetstegn på vei mot noe bedre i denne metodikken.

Stor interesse for innovasjonsprosesser
Det er gjennomført flere hundre workshops med bedrifter og organisasjoner i ProtoMore Innovasjonslab siden januar 2016, og det merkes at hele landet har fattet interesse for tilbudet. I følge World Economic Forum er det mange bedriftsledere som har tatt innover seg at store teknologiske endringer skjer i stor fart, men samtidig sier bedriftslederne at de ikke vet hvordan de skal begynne en utviklingsprosess eller hvordan de kan lære å gjøre det. Slik er det også i NCE iKuben, og det er derfor den praktiske arbeidsformen blir så viktig. Hva betyr det å ha brukerfokus? Hvordan fungerer Design Thinking? Hvordan skal vi gå fram når vi utvikler tjenester? Hvordan samler og analyserer vi data?

Testkjøre framtida
Vi legger ned store ressurser i å skolere våre deltakerbedrifter i digitalisering. Det viser seg at det ikke er nok å ha hørt om temaet digitalisering på en konferanse, lest om det eller ha vært på studietur til Silicon Valley. Kunnskapen om digitalisering må knyttes til erfaringer i egen bedrift, det er først da transformasjonene begynner å skje. I ProtoMore Innovasjonslab handler det om å testkjøre framtida i mange dimensjoner, prøve nye tanker og innfallsvinkler mot sin egen virkelighet.

 

Ønsker du å vite mer om oss, ta kontakt med: 

 

Hilde Aspås, Daglig leder. Tlf. 977 15 135, epost: hilde.aspaas@ikuben.no 

Arne Larsen, Prosjektleder. Tlf. 469 41 837, epost: arne.larsen@ikuben.no

Christian Strømmen, Prosjektøkonom. Tlf. 482 81 569, epost: christian.strommen@ikuben.no

Karen Landmark, FoUI-leder. Tlf. 920 65 339, epost: karen.landmark@ikuben.no

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i iKuben

Sponsorer

Sertifiseringer

sertifisering