F.v. Markedsdirektør Peder Ivar Iversen og Adm. dir. Frank Rødseth. Foto: Serit IT Partner.

Serit IT Partner ny deltakerbedrift

Serit IT Partner er ny deltakerbedrift i iKuben. Selskapet representerer et bredt kompetansemiljø innen IT-løsninger for bedriftsmarkedet i Møre og Romsdal. Med hovedkontor i Grandfjæra i Molde samt avdelinger i Kristiansund, Sunndal og Surnadal har selskapet en stor kontaktflate inn mot det regionale næringslivet. Selskapet har 38 dyktige og kompetente ansatte og omsetter for nærmere 80 MNOK i 2017.

Serit IT Partner er en teknologibedrift som opererer i spenningsfeltet mellom nye teknologiløsninger og SMB-markedet sitt behov for effektiv støtte for sine forretningsprosesser.

IKT-området herunder «digitalisering» fremstår i dag som et sammensatt og komplekst område. Vi erfarer at det lokale SMB-markedet gir uttrykk for manglende kompetanse som en av sine største utfordringer for å lykkes med digitalisering. Samtidig ser vi at mange lokale virksomheter i første omgang har utfordringer knyttet til effektivisering av sine eksisterende forretningsprosesser. For at disse bedriftene skal lykkes med digitalisering som grunnlag for innovasjon og nye forretningsmodeller, så er det avgjørende at ledelseskompetansen må heves for at en slik «transformasjon» skal lykkes.

Ønske om å bidra til åpne innovasjonsprosesser

-De fleste virksomheter i vår region og Norge for øvrig har status som SMB-bedrifter og har ikke ressurser til å utvikle slik kompetanse på egen hånd. Det blir derfor helt avgjørende å kunne gjøre dette i fellesskap/klynger der motivasjonen for å lykkes med dette er stor, sier markedsdirektør Peder Ivar Iversen.

-Vi ønsker å bidra med vår kompetanse innenfor rådgivning, rapportering og informasjonssikkerhet herunder GDPR for å bidra til utvikling av praktiske metoder for å lykkes med digitalisering, utvikling av innovative forretningsprosesser og samarbeidsmodeller. Vi har også tett samarbeid med internasjonale teknologileverandører som kan bidra med teknologikunnskap inn i aktuelle prosjekter, sier markedsdirektør Peder Ivar Iversen.

Heve vår egen kunnskap

Vi ønsker å få en enda bedre forståelse for hva lokalt næringsliv og medlemsbedriftene ser på som utfordringer for å lykkes i et digitaliseringsperspektiv. Basert på dette håper vi å tilegne oss kunnskap om modeller, rammeverk, metoder og prosesser for digitalisering. Slik kunnskap er viktig for å kunne planlegge vår egen virksomhet sin strategiske posisjonering med tilhørende kompetanseutvikling.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i iKuben

Sponsorer

Sertifiseringer

sertifisering