F.v.: Frank Varpen, Olav Spilde og Frode Kolstad. Foto: ProtoMore

Molde Engineering ny deltakerbedrift i iKuben

Molde Engineering er et firma som utfører styrke- og kapasitetsberegninger av lastbærende konstruksjoner. Firmaet kan også utarbeide 3D-modeller og tegningsunderlag for produksjon.

Deres kompetanse er basert på lang erfaring innenfor design, utvikling og styrkeberegning av kraner og løfteutstyr for offshorenæringen. Kompetansen er også knyttet til offshore-installasjoner som omfatter løfte- og transportoperasjoner.

Firmaet retter seg mot både offshore- og maritim næring, spesielt med hensyn på kraner, løfteutstyr og andre lastbærende konstruksjoner. For mindre skip og arbeidsbåter utfører firmaet stabilitetsberegning, sertifisering og verifisering av styrken til kranfundament. For tiden utvikler de digitale lastkart for arbeidsbåter i oppdrettsnæringa basert på bruk av trådløse sensorer og skjermløsninger for ettermontering på bærbar styrekonsoll.

Molde Engineering utfører også beregninger og sertifisering for landbasert industri, og da rettet mot kaikraner, portalkraner og traverskraner. I tillegg utfører de styrkeanalyser av lastbærende konstruksjoner laget i stål og betong innen bygningsbransjen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i iKuben

Sponsorer

Sertifiseringer

sertifisering