Ordfører Torgeir Dahl inspirerer forsamlingen. Foto: NCE iKuben

Mange muligheter for samarbeid

Arbeidsgruppen: «Business & Academia Cooperation» møttes mandag 7. mai i Molde Rådhus for å se på hvordan man kan samarbeide på tvers av sektorer.

Ordfører i Molde kommune, Torgeir Dahl, inspirerte de 70 deltakerne med et engasjert innlegg om hvor viktig det er å samarbeide og få til hurtig omstilling.

Molde kommune
Salen fikk høre om den digitale Chatboten Kommune-Kari, en AI (Artificial Intelligence)-basert førstelinjetjeneste som står tilgjengelig hele uken, døgnet rundt. Vi fikk også høre om digitaliseringsprosjektet iverksatt av avdelingen for byggesak og geodata som blant annet vil kunne tilby innbyggerne 3D-visualisering av ønskede tiltak i tillegg til automatiserte prosesser for informasjonsuthenting av kart- og plandata.

Kommuneoverlege Cato Innerdal presenterte på muntert vis bekymringene over en stadig høyere levealder. Når stadig flere lever lengre vil det stille store krav til fremtidens helse- og omsorgstjenester. Vi kan også bruke store datamengder for å forebygge. En av hans betraktninger om forebyggende og presist helsearbeid gjaldt hvordan Big Data-analyse fra treningsklokker, som samler enorme mengder helsedata om enkeltpersoner, kan gjøre helsesektoren bedre rustet til å skreddersy fremtidens helsetjenester.

Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde (HiM) presenterte både bredden i sin kompetanse samt mulighetene dette skaper for samhandling mellom de forskjellige aktørene. Med referanser til sine internasjonale fagmiljø og forskningsprosjekt presenterte høgskolen flere potensielle samarbeidsområder – noe som ga godt grunnlag for gruppearbeidet i etterkant.

HiM har et samfunnsoppdrag som favner både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. HiM vektlegger langsiktighet i sitt arbeid, samtidig som de også etterstreber å bistå med mer akutte utfordringer.

Salen fikk en spennende presentasjon fra Birgithe E. Sandbæk ved Senter for helselogistikk av hvordan sykehus kan ta i bruk store datamengder for å kartlegge pasientflyten. Slik kan de optimalisere utnyttelsen av tilgjengelige ressurser og unngå flaskehalser.

Per Kristian Rekdal la også fram et godt eksempel på samhandling mellom akademia og næringsliv gjennom deres samhandlingsplattform SKIFT. SKIFT er et rammeverk for å bringe studenter og høgskolen nærmere næringslivet gjennom å være et knutepunkt for både forskningsprosjekt og annet samarbeid. Johan Holmgren ved HiM avsluttet med et innlegg om fremtidens smarte byer og bærekraftig utvikling. Gjennom det nye videreutdanningsprogrammet innenfor byutvikling og sentrumsledelse skal smarte og bærekraftige løsninger settes på dagsordenen.

Workshop
I etterkant av presentasjonene ble deltakerne satt i grupper og utfordret til å utarbeide konkrete samhandlingsprosjekt mellom akademia, kommune og næringsliv. Diskusjonen gikk livlig rundt bordene, med mange gode innspill og idéer.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i iKuben

Sponsorer

Sertifiseringer

sertifisering