Ledelse som lagsport

Ledelse som lagsport – NTNU-forskere ser på topplederes påvirkning på bedrifters innovasjonsevne.

Hvem er vi?
–Vi er to stipendiater og én professor, ved Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Marta Morais-Storz, Kine Berild Norheim og Alf Steinar Sætre.

Hva gjør vi?
-Vi forsker på innovasjonsledelse og strategi, og er spesielt interessert i toppledelsens rolle og holdninger, forteller stipendiat Marta Morais-Storz. -Samtidig synes vi det er spesielt interessant å se på de ulike medlemsbedriftene i Norwegian Innovative Clusters – altså både GCE, NCE og Arena.

Hvorfor er akkurat klyngebedriftene i Norge interessante?
– Norwegian Innovation Clusters er jo et klyngeprogram som skal bidra til verdiskaping gjennom bærekraftig innovasjon, sier stipendiat Kine Berild Norheim. – Så hvilken bedre arena for å forske på innovasjonsledelse enn de bedriftene som er viktigst for AS Norges fremtid? spør Berild Norheim engasjert. – Jeg har deler av min stilling hos ÅKP – Ålesund Kunnskapspark – og har observert flere klyngeorganisasjoner og deres medlemsbedrifter over noen år nå. Derfor mener vi det i tillegg er det spennende å se hvilke underliggende mekanismer vi kan finne, og ikke minst se om teori og praksis stemmer overens.

Hva er det dere trenger fra våre medlemsbedrifter for å forske på dette?
– Om kun kort tid kommer vi til å sende ut en spørreundersøkelse til alle medlemsbedriftene i deres respektive klynger, og når dere som er i ledergruppene mottar denne setter vi stor pris på om dere vil ta dere tid til å svare på denne, sier professor Alf Steinar Sætre.

Bedrifter mottar henvendelser fra forskere med jevne mellomrom, hvorfor skal de svare på akkurat deres?
Mange vil jo tenke «What’s in it for me?» – Fokus på innovasjon er svært viktig i eksisterende bedrifter for at de skal være konkurransedyktige og kunne vokse , forteller Alf Steinar Sætre. – Alle jobber bygges lokalt, uansett hvor man er. I tillegg har vi i akademia en rolle som pådrivere for innovasjon og å skape ny kunnskap for en bedre verden, avslutter Sætre.

Ønsker du å komme i kontakt med forskerne direkte?
Marta Morais-Storz, stipendiat NTNU – marta.morais-storz@iot.ntnu.no
Kine Berild Norheim, stipendiat NTNU og ÅKP – Kine.norheim@ntnu.no
Alf Steinar Sætre, Professor, NTNU – alf.steinar@ntnu.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i iKuben

Sponsorer

Sertifiseringer

sertifisering