Klyngesamling om bærekraft og konkurransekraft 5. juni

Vi inviterer iKubens deltakerbedrifter til seminar om bærekraft og konkurransekraft – en innføring i FNs bærekraftsmål. 

Når: 5. juni kl 15:00 – 21:00 (grilling og sosialt samvær etter seminaret)

Sted: Eventyrlige Skaret – Skarstua

Globale bærekraftsutfordringer som klimaendringer, tilgang til ressurser, nedbygging av økosystemer og tilgang på mat påvirker oss alle. Mulighetsrommet er stort for de virksomhetene som rigger seg godt for endring og omstilling. Bærekraft handler om innovasjonskraft og konkurransekraft, om å redusere risiko og bygge robuste og fremtidssikre forretningsmodeller.

På seminaret vil vi forsøke å forstå og strategisk ta i bruk FNs bærekraftsmål i våre arbeidsgrupper og i klyngen som helhet. FNs bærekraftsmål legger rammene for en svært viktig global strategi som vi alle er en del av. For næringslivet handler det om å skape verdier for både virksomhet og samfunnet rundt seg. For offentlige aktører handler det om å legge til rette for sirkularitet og en bærekraftig samfunnsmessig og økonomisk vekst. Målene kan og skal derfor brukes innovasjonsdrivende og for å stimulere til langsiktig tenkning.

Målet for dagen er å gi dere innsikt i bakgrunnen for FNs bærekraftsmål, sirkulær økonomi og den globale bærekraftsagendaen, samt å identifisere de målene og delmålene som er relevante for deres virksomhet.

Les mer om målene her:

Sustainable Development Goals

Program:

15.00 – 15.10   Velkommen/program for dagen v/ Hilde Aspås og Karen Landmark

15.10 – 15.20   Bærekraft og konkurransekraft i NCE iKubens bedrifter v/Karen Landmark

15.20 – 15.35   Bedrifts-case – implementering av bærekraft og FNs bærekraftsmål v/ Runar Stenerud, Plasto

15.35 – 15.50   Bedrifts-case – implementering av bærekraft og FNs bærekraftsmål v/Thomas Vekve og Inger Helene Hals, Brunvoll

15.50 – 16.10   PAUSE

16.10 – 16.40   Sirkulære forretningskonsepter og FNs bærekraftsmål v/Stine Hattestad og Kia Louise Klavernes, PURE Consulting

16.40 – 17.30   Workshop v/ Stine Hattestad og Kia Louise Klavernes, PURE Consulting

17.30 – 18.30   Diskusjon/presentasjon

18:30 – 21:00   Grilling og sosialt samvær

 

Meld deg på innen 25. mai her:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i iKuben

Sponsorer

Sertifiseringer

sertifisering