iKuben er tildelt status som Norwegian Centre of Expertise (NCE). Fra v.: John-Arne Røttingen, direktør i Forskningsrådet; Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, iKubens daglige leder Hilde Aspås og styreleder Odd Tore Finnøy; SIVA-direktør Espen Susegg; Næringsminister Monica Mæland og direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth. Foto: Innovasjon Norge

iKuben tildelt NCE-status

Oslo, 16. oktober

iKuben ble mandag tildelt status som Norwegian Centre of Expertise (NCE). Det betyr at NCE iKuben blir et nasjonalt senter for omstilling og innovasjon. Klyngen får som NCE en grunnfinansiering på 25 millioner kroner de første fem årene, med en mulighet for tilsvarende finansiering i nye fem år. NCE iKuben skal ha spesielt fokus på å få til rask omstilling i praksis. Digitalisering, bærekraft og nye forretningsmodeller er stikkord.

Det nasjonale klyngeprogrammet som tildeler NCE etter sylskarp konkurranse, eies av Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA. Tildelingen skjedde i Oslo i formiddag, der Næringsminister Monica Mæland og Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner stod for offentliggjøringen. Tilstede fra Molde var iKuben-ledelsen, ProtoMore og representanter for Innovasjon Norge.

Det var bare to klynger som fikk NCE-status. I tillegg til iKuben er det NCE Energy Technology (tidligere Arena Subsea Valley). 

Et viktig løft

NCE iKubens daglige leder, Hilde Aspås mener at statusen som NCE og ressursene som følger med den, er et viktig løft for næringslivet både i regionen og nasjonalt.

– Jeg vil påstå at dette kan bety veldig mye i praksis. Det er dramatiske tider, der norsk næringsliv i alle bransjer og sektorer møter store utfordringer. Nå er det viktig å få til rask og reell omstilling, sier Aspås.

– Alle må tenke nytt og annerledes og snu seg fort rundt, skal vi henge med i digitalisering, bærekraftige løsninger og nye måter å tjene penger på. Det er her NCE iKuben har kompetanse og metoder som allerede hjelper bedrifter og klynger i hele Norge. Vi har fått nasjonal oppmerksomhet for å ha skapt Norges første prototypelab for næringslivet ved  ProtoMore Kunnskapspark, der bedriftene får hjelp til nytenkende prosesser og å lage prototyper som testes raskt mot kunder, sier Aspås.

– Vi er en klynge av bedrifter som er forskjellige, som jobber innen mange bransjer. Det er private og offentlige bedrifter i alle størrelser som møtes. Denne  profilen på tvers av bransjer er unik blant klyngene i Norge, og det er en stor styrke å være forskjellig når vi skal omstille oss, sier Aspås.

iKuben startet i 2009 som et rent moldebasert initiativ. Klyngen har nå tatt en nasjonal posisjon med 46 eierbedrifter og -organisasjoner på Nordvestlandet, i Innlandet og Oslo. Eierbedriftene representerer 62 milliarder i omsetning og 14.800 ansatte.

Takk for sist

Jan Tore Sanner har besøkt iKuben, og takket for sist da han delte ut blomster og diplom til NCE iKuben. Han mintes særlig at “jeg sloss med en robot” i VR-brillene.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i iKuben

Sponsorer

Sertifiseringer

sertifisering