Fra v.: Arne Larsen, iKuben; Arild Hoksnes, SHM; Arnt Olav Harstad, Heggseth/Storvik; Finn Amundsen og Sjur Vindal, Protomore.

Gjør Big Data mindre mystisk

– Det er vårt mål å avmystifisere Big Data, vi skal senke terskelen for å begynne med analyse av store datamengder, vi vil at folk skal dra hjem til sine bedrifter og begynne å jobbe med konkrete, overkommelige og nyttige prosjekter.

Dette sier Thomas Becke fra Capgemini om kurset i Big Data Analytyics som nå går i to deler i Halden, som et samarbeid mellom iKuben og Smart Innovation Norway.

Rundt 30 deltakere er med på det todelte kurset på totalt fire dager: 22.-23.august og 5.-6.september.

Bli kjent med maskinlæring

Maskinlæring hadde mye fokus på de to første dagene. Grunnen er at dette er begrep som det snakkes mye om nå, men som kan virke litt fjernt, rent praktisk. Roland Olsson ved Høgskolen i Østfold ga en innføring teoretisk/praktisk, og spilte opp til et konkret bedriftseksempel fra Unger Fabrikker. Per-Olav Hansen fra det Thon-eide Unger, viste hvordan man kan komme i gang med maskinlæring ved bruk av lett tilgjengelige dataverktøy og få gode resultater på en analyse.

– Det er viktig å stille de riktige spørsmålene, understreket flere som hadde erfaring fra alle typer av Big Data analyse. Det betyr at det trenges systematisk arbeid med fokuserte spørsmålsstillinger for å få fornuftige resultater ut av analysene. Thomas Becke med bakgrunn fra militær e-tjeneste trakk fram en modell for det som er nødvendige steg i analysen.

Dagrun Haugland fra Capgemini snakket om Big Data og prediksjon – muligheten for å forutse hva som kan skje, basert på analyse av data. Hennes eksempel var fra Sporveien i Oslo, som har samlet masse data fra sporvognene og ønsker å forutse bedre hva som kan føre til at sporvognene stopper opp og dermed lager trafikkork i Oslo.

Også i markedsføring er stordatasystemer nå tatt i bruk i stadig større grad, og muligheten for å trekke til seg og vedlikeholde kunder blir stadig bedre, kunne Tore Berntsen fra Markedspartner fastslå.

Personvern viktigere

Kjetil Wick Sætre fra advokatfirmaet Føyen Torkildsen ga en innføring i nye EU-regler for personvern som trer i kraft i 2018. Hvordan bruke Big Data uten å bryte personvernet ser ut til å bli en stadig større oppgave.

Andre samling

Kursedeltakerne skal jobbe med case fra sin egen bedrift mellom samlingene. Del 2 i september vil ha tema fra Hotell- og reiseliv, en innføring i Internet of Things, Big Data Visualisering og bruk av droner. Videre skal deltakerne se på dataarkitektur- og -teknologiløsninger og få tips om valg av Big Data-teknologier.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i iKuben

Sponsorer

Sertifiseringer

sertifisering