Foto: Tekna v/ Mikkel Moe.

Digital21 med 64 tiltak til et mer digitalt Norge

Det regjeringsutnevnte utvalget Digital21 legger i dag fram 64 tiltak som skal bidra til å løfte norsk næringslivs evne til å utvikle og ta i bruk ny teknologi.

Regjeringen tok i industrimeldingen våren 2017 initiativ til etableringen av Digital21. Digital21 handler om hvordan myndighetene på best mulig måte kan legge til rette for at næringslivet kan utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen.

Forslagene som Digital21 legger frem i dag, er innenfor fem hovedområder:

  • Sørge for cybersikkerhet – som et nødvendig premiss
  • Etablere relevant kunnskaps- og teknologibase og utvikle ny næringsvirksomhet
  • Sikre tilstrekkelig kompetanse med riktig innretning
  • Gjøre dataressurser tilgjengelig og utvikling av næringsrettet infrastruktur
  • Utvikle offentlig rammeverk som stimulerer innovasjon og digitalisering

Les hele rapporten fra Digital21 HER

Et karakteristisk trekk ved digitalisering er at den skjer og utvikles uavhengig av tradisjonelle næringer og sektorer. Den griper inn uavhengig av måten vi som samfunn er organisert på. Den griper inn på tvers. -For å løse utfordringene og utnytte mulighetene i digitalisering må vi tenke annerledes om måten vi jobber på sier Hilde Aspås, daglig leder i NCE iKuben og representant i Digital21s styringsgruppe. Vi må bygge kompetanse og samhandle på tvers av etablerte strukturer.

Digitalisering gir mange muligheter for et land som Norge. Digitalisering er gjennomgripende og berører alle sektorer og alle deler av næringslivet. Vi kan imidlertid ikke bli best i alt. Derfor foreslår Digital21 en styrket, målrettet og helhetlig satsing på de viktigste områdene – innen utdanning og kompetanseheving, forskning og virkemidler for innovasjon.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i iKuben

Sponsorer

Sertifiseringer

sertifisering