Tre som delte sine erfaringer om SkatteFUNN, f.v. Arild Hoksnes, SHM, Arild Håkonsen, Hycast og Asmund Sætre, Axtech.

Det er mye penger å hente i SkatteFUNN

SkatteFUNN er en ordning som vi tror flere bedrifter kan gjøre seg nytte av, og terskelen for å lage en god søknad bør ikke skremme noen fra å søke. Dette hevdet klyngebedriftene som delte sine erfaringer på «SkatteFUNN-seminar» 20. juni.

Virkemiddelapparatet kan for mange virke uoversiktlig, Arild Hoksnes (SHM Solutions), Arild Håkonsen (Hycast) og Asmund Sætre (Axtech) stilte i den anledning opp for å dele sine erfaringer og forklare i detalj hvordan man går frem for å søke på disse midlene.

SkatteFUNN – en rettighetsbasert skattefradragsordning

SkatteFUNN (Skattefradrag for Forskning og Utvikling i et Nyskapende Næringsliv) er et av Norges største virkemiddel for FoU-drevet innovasjon. Hensikten med ordningen er å øke bruken av forskning og utvikling for å styrke konkurransekraften i norske bedrifter. De tre bedriftene som delte sine erfaringer har alle fått mange søknader gjennom, og det har bidratt vesentlig til utviklingen av nye produkter og tjenester i bedriftene. Arild Hoksnes fra SHM mente at ordene og begrepene i FoU-verdenen skaper avstand, og Asmund Sætre fra Axtech mente det kan bli litt overveldende og ugjennomtrengelig å gi seg i kast med å skrive søknad første gang. Arild Håkonsen fra Hycast kunne kvittere med at det vil lønne seg stort for bedrifter å endre tankegangen.

De tre bedriftsrepresentantene la derfor mye vekt på at bedriftene må se på mer av sin virksomhet som utviklingsprosjekter. Ordningen støtter ikke daglig drift, men kompenserer 20% av utgiftene bedriftene har til utviklingsarbeid, til prosjekter som får fram noe nytt.

  • Vi må ikke tro at denne ordningen handler om «forskere i hvit frakk». Det viktigste er å tenke hva som er utvikling i min bedrift, og hva som kan defineres som nytt, framholdt de tre.

Verdifull læring

Det som før var høytsvevende ord for mange, ble i løpet av dagen eksemplifisert og satt i en mer håndgripelig kontekst for deltakerbedriftene.

En av deltakerne på seminaret var Stine Strande, daglig leder i TIBE Kommunikasjonsbyrå. Hun fortalte om et stort potensial i bruken av SkatteFUNN, og hvor verdifullt det er å ha en slik arena hvor man kan dele erfaringer og kunnskap med hverandre.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i iKuben

Sponsorer

Sertifiseringer

sertifisering