Bærekraft – en forutsetning for fremtidens konkurransekraft

Vi deler alle et ansvar for vår tids globale bærekraftsutfordringer, hvordan tar man hensyn til disse samtidig som man styrker morgendagens konkurransedyktighet?

Deltakerbedriftene i NCE iKuben møttes for seminar og workshop tirsdag 5. juni for å sette søkelys på hvordan man kombinerer bærekraft med konkurransekraft. Karen Landmark, NCE iKubens egen FoUI-leder, innledet en dag preget av både teori og praksis – med flere gode eksempler fra industrien.

Lokal industri – bærekraft som konkurransefortrinn

HMSK-direktør, Inger Helene Hals og leder for produktutvikling, Thomas Vekve fra Brunvoll åpnet presentasjonsrunden med å fortelle om deres satsing på bærekraftige løsninger. De understreket at for Brunvoll er ikke bærekraft bare et samfunnsansvar, det er en helhetlig satsing som skal prege selskapet på alle områder. Bevissthet rundt bærekraftighet ble også nevnt som en vesentlig forutsetning for å tiltrekke seg dyktige medarbeidere. Vekve fortalte om en stadig økende etterspørsel etter gode bærekraftige systemløsninger basert på ny teknologi som åpner opp for helt nye produktløsninger, derfor er det viktig å være frempå i utviklingen og ruste seg for fremtidens marked.

Videre fortalte prosjektleder i Plasto, Runar Stenerud, at de aktivt bruker FNs bærekraftsmål som rammeverk for utvikling. Plasto har bla. et prosjekt i gjenbruk av materialer som har gitt gode resultater, både miljømessig og forretningsmessig. Ved å være bevisst sitt ansvar og handle deretter er det store muligheter for de som er villig – ikke bare i form av samfunnsansvar og omdømme, men også rene forretningsmessige fordeler som oppnås gjennom for eksempel gjenbruk av materialer, sa Stenerud.

For begge disse bedriftene er det blitt helt naturlig å tenke bærekraft i både produkt og prosess. Som de selv nevner finnes det ikke noe alternativ; dette er morgendagens forutsetninger og skal man være konkurransedyktig må man være både tilpasningsdyktig og framoverlent.

Refleksjon og idémyldring

Deltakerne fikk så i oppgave å relatere FNs bærekraftsmål til sin egen arbeidshverdag. Veiledet av Kia Luise Klavenes fra Pure Consulting ble hver og en utfordret til å utarbeide konkrete påvirkningsområder, ikke bare for sin egen virksomhet, men også for klyngen som helhet. Høylytt engasjement rundt bordene ga mange gode innspill og idéer.

Avslutningsvis var det tre bærekraftsmål som gikk igjen hos alle gruppene: «17. Samarbeid for å nå målene», «12. Ansvarlig forbruk og produksjon» og «9. Innovasjon og infrastruktur».

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i iKuben

Sponsorer

Sertifiseringer

sertifisering