Workshop med karrierforum ved Høgskolen i Molde og SHM Solutions.

– Vi er virkelig “digitale dinosaurer”!

Det ble et tankevekkende møte mellom SHM Solutions og høgskolestudentene i Karriereforum ved Høgskolen i Molde i ProtoMore innovasjonslab 10.november. Temaet var “de digitalt innfødte”, mennesker som bare har levd i en digital kultur – hvordan lærer og tenker de? Daglig leder Yngve Bøe Myklebust sier: – Det er ikke tvil: Vi som er passert 30 og vel så det, er virkelig “digitale dinosaurer” i forhold.

“Digitalt innfødt” er et begrep som ofte blir brukt om mennesker som er født etter august 1991, da world wide web ble lansert. Noen mener at det strekker seg tilbake til rundt 1985. I denne metaforen er motsetningen til “digitalt innfødt” en “digital innvandrer.”

Handler om kultur og holdning

Begrepet er blitt brukt på forskjellige måter av folk siden 2001, da Mark Prensky lanserte det. Noen har misforstått det til å bety at “alle som er født etter et visst tidspunkt kan alt om teknologi”. Det handler mer om hvordan kultur og holdninger har endret seg:

“The Digital Natives / Digital Immigrants metaphor is NOT about what people know, or can do, with technology. Everyone has to learn in one way or another. It’s more about culture and attitudes. Digital Immigrants lived in two cultures: the pre-digital and the digital.  Digital Natives have known only the digital culture.”, skriver Prensky i dag.

Kanskje kan forskjellen også handle om at noen føler seg ganske så akterutseilt i den digitale utviklingen: “Digitale dinosaurer”, “Digitalt senile” er noen av ordene som brukes på disse.

Bente Sollid Storehaug (blogg) – Er du digitalt innfødt eller digital innvandrer?

I workshopen på ProtoMore fikk forsamlingen av SHM-ansatte og nærmere 30 høgskolestudenter, spørsmålet om hvordan de lærer nye ting og finner informasjon. De fikk også lage “personas” (modeller) av “digitalt innfødte” og “digitalt senile”. Der kom det fram store skillelinjer i hvordan eldre og yngre bruker digitale medier.

Får følger for bedriften

– Dette må få følger for hvordan vi som bedrift tenker produkter og tjenester framover, sier Bøe Myklebust. – Vi ser at barna våre har en helt annen digital atferd enn oss, og vi fikk i ProtoMore merke at ungdom i 20-årene tenker digitalt og omgås digitale medier på en helt annen måte enn oss. Det er denne aldersgruppen som blir våre kunder og ansatte i veldig nær framtid, og vi må som bedrift finne måter å treffe de digitalt innfødte hjemme på, sier Bøe Myklebust.

Oppretter referansegruppe av digitalt innfødte

SHM Solutions AS har som følge av møtet med de digitalt innfødte bestemt seg for å opprette en referansegruppe av digitalt innfødte som skal gi innspill til firmaet. Bøe Myklebust mener at innspillene vil være svært viktige: – Vi produserer fysisk utstyr og løsninger for serviceflåten i havbruk. Vi driver også opplæring der. Mange av brukerne på dekket og i styrhuset er ungdommer, og stadig flere av lederne og samarbeidspartnerne våre vil være i kategorien digitalt innfødt. SHM må sørge for å være relevante og oppdaterte i digital tenkning for disse brukerne, sier Bøe Myklebust.

 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i iKuben

Sponsorer

Sertifiseringer

sertifisering