Tilstandsbasert vedlikehold

Vedlikehold blir aldri mer det samme i det industrielle internett: Maskinene kan si fra selv når de trenger vedlikehold, det kalles bl.a. for tilstandsbasert vedlikehold. Så kan en hjelm basert på “augmented reality” (blanding av virkelighet og virtuelle bilder) gjøre vedlikehold til noe vi aldri har sett før.

Med sensorer og oppkobling mot nettet er det mulig å overvåke produksjon og bruk av maskiner i sanntid. Da oppstår muligheten for en ny type vedlikehold som baserer seg på at maskinen selv sier fra når tilstanden krever vedlikehold. Du kan med andre ord vite på forhånd når vedlikehold er nødvendig.

Penger spart på vedlikehold

Dette kan være billigere enn tradisjonelt vedlikehold, og forbedrer samtidig kapasitetsutnyttelsen og produktiviteten ved å unngå sammenbrudd og nedetid.
Industrielt internett kan dermed forandre selve vedlikeholdsmodellen fra «reparer og erstatt» til forutsi og forhindre. Slik formulerer McKinsey det i sin store rapport om utviklingen av det industrielle internett.

Sensorer som rapporterer

Med sammenknyttede IoT-enheter er det mulig å overvåke ytelsen til alle maskiner på en systematisk måte. I dag er det bilfabrikker som oppfatter tidlige signaler om problemer i produksjonsutstyret ved bruk av sensorer som samler og rapporterer data om maskinenes tilstand. Dette sparer produsenten for vedlikeholdskostnader og nedetid.

Nye typer serviceavtaler

Noen gjør helt nye typer av serviceavtaler. De gjør avtaler som garanterer oppetid.
Denne typen vedlikehold er i følge McKinsey og flere andre en vesentlig besparelse. I norsk sammenheng er det viktig å merke seg at rederier kan oppnå fra 10-40% besparelser i vedlikeholdskostnader på skip ved hjelp av tilstandsbasert vedlikehold. Nedetiden i drift kan reduseres med 50%.

Kilde: The Internet of Things: Mapping the value beyond the Hype. McKinsey Global Institute (2015).

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i iKuben

Sponsorer

Sertifiseringer

sertifisering