Omstillingsmotor – tilbud om digitalt kompetanseløft

Digitalt kompetanseløft for norsk næringsliv

 

Verden rundt oss er i endring. Raskt. Det skaper utfordringer for de fleste virksomheter. Men samtidig er det også store muligheter. For at Norge skal lykkes internasjonalt fremover må vi utnytte forretningsmulighetene som ligger i ny teknologi.

Gjennom Omstillingsmotor kan din bedrift få hjelp til et digitalt kompetanseløft. Vi tilbyr skreddersydde workshops, hospitering, rådgivning og andre former for kompetanseheving i regi av noen av Norges skarpeste miljøer innen digitalisering. Deler av kostnadene dekkes av Omstillingsmotor gjennom Innovasjon Norge.

Om Omstillingsmotoren

DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret sammen med NCE iKuben, Smart Innovation Norway og Kongsberg Innovasjon, er tildelt status som Omstillingsmotor for digitalisering av Innovasjon Norge. I tillegg har NCE Raufoss fått tilsvarende ansvar innen avansert produksjon. Målet er å ta grep om den digitale omstillingen av norsk næringsliv ved å bidra til omstilling av små- og mellomstore bedrifter (SMB-er) over hele landet.

Kompetanseløft/Ekspertkompetanse

De ulike partnerne i Omstillingsmotoren besitter hver for seg og sammen en unik kompetanse om digitalisering, digital transformasjon og innovasjonsevne.

Omstillingsmotoren tilbyr kompetanseløft innen følgende to områder:

Dette får SMB-deltakerne
1. Innsikt i digitale trender og nye teknologier
2. Tilgang på kompetanse fra de fremste fagmiljøene i Norge
3. Skreddersydd kompetanseløp tilpasset bedriftens behov gjennom praktiske eksempler

Målet er økt konkurransekraft for din bedrift.

Slik går du fram

  1. Bedriften melder sin interesse HER . Omstillingsmotoren har et eget team (avklaringsteam) som vurderer bedriftens behov.
  2. Hvis det er godt samsvar mellom bedriftens reelle behov og hensikten med denne ordningen, kommer avklaringsteamet med et konkret tilbud til bedriften om gjennomføring av et kompetanseløft. Tilbudet skal inneholde en prosjektplan med kostnadsbudsjett og finansieringsplan.
  3. Hvis bedriften ønsker å akseptere tilbudet, sender bedriften en e-søknad til Innovasjon Norge om delfinansiering av kostnadene.

 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i iKuben

Sponsorer

Sertifiseringer

sertifisering