Invitasjon til ny tenketank for unge – «NCE iKuben Future Task Force»

Kun 8 plasser – åpent for å søke

Søknadsfrist 14. desember 2018

NCE iKuben har fått et viktig oppdrag av styret: å lage en tenketank hvor unge ansatte fra våre deltagervirksomheter samles for å stimulere til langsiktig, kreativ tenkning.

Send inn søknad

Tenketankens foreløpige navn er «NCE iKuben Future Task Force» og skal bidra i videreutviklingen av klyngen gjennom å speide inn i framtida. NCE iKuben ønsker verdifulle bidrag, innspill og gode spørsmål relatert til utfordringene verden og våre virksomheter står overfor.

Tenketanken skal være en tverrfaglig ressursgruppe av unge ansatte under 35 år, og vi ønsker representanter fra bedriftene, kommunen og akademia.

Mandat

Mandatet til tenketanken er å generere ny tenkning, stille spørsmål og utfordre deltagervirksomheter på temaer som er viktige for framtidig konkurransekraft.

Styret utformer et årlig mandat til tenketanken, og arbeidet vil bli fasilitert av NCE iKuben med Liv-Hege Seglsten som innleid prosjektleder.

Tenketanken blir samlingsbasert med 4-6 samlinger pr. år. Deltagerne er selv ansvarlig for å sette agenda, men mulige tema for samlingene kan være:

  • Digitalisering og muliggjørende teknologier
  • Bærekraftige forretningsmodeller som sirkulær– og deleøkonomi
  • Konkurransekraft og forretningsmuligheter
  • Kultur og nettverk for varige prestasjoner
  • Motivasjon og drivkrefter for å skape endringer i egen organisasjon

Bakgrunn for NCE iKuben Future Task Force

Et viktig bakteppe er de globale endringene som vil påvirke oss fram mot 2050. Vi ser en raskt voksende befolkning og byer som vokser fram i rekordfart. Knapphet på ressurser og jordas tåleevne vil i større grad enn før tvinge næringslivet til å finne nye og smartere løsninger.

IoT, AI, 3D print, VR, AR og Blockchain er noen av teknologiene som kommer for fullt nå. Menneskets utvikling har til nå vært ganske lineær, mens vi i dag lever i en verden som er eksponentiell og global. Hva gir dette av muligheter til å tenke nytt? Hvordan kan innovasjon bidra til at vi når målsetningene om å redusere utslipp og få kloden tilbake til et bærekraftig nivå igjen? For å klare det må vi fatte kloke beslutninger nå for fremtiden.

I 2050 er målet at verden er helt karbonnøytral. Det vil kreve både mot og gjennomføringsevne på alle nivåer. Å stille spørsmål ved etablerte sannheter, og tørre å gå foran, er viktig for å få endringene og kreativiteten som vi behøver. Tenketanken skal bidra til å gi våre virksomheter en tydeligere retning, og dermed gjøre det lettere for styrer og ledere å peke ut veien framover.

Praktisk gjennomføring

8 unge ansatte fra klyngen blir valgt ut til å delta på et samlingsbasert program. I løpet av 2019 planlegges 4-6 samlinger. Første samling blir 6. februar 2019.

Om prosjektleder Liv-Hege Seglsten

Liv-Hege Seglsten jobber som forretningsutvikler, rådgiver og prosjektleder. Hun har master i grønn vekst og konkurransekraft fra BI Oslo, og bakgrunn fra bransjer som olje og gass, lakseoppdrett og reiseliv. Hun har lang erfaring med å jobbe med problemstillinger knyttet til implementering av bærekraftige forretningsmodeller. Seglsten har oppdrag knyttet til industrielle symbioser med sirkulær – og deleøkonomiske prinsipper, utvikling av forretningsmodeller for banebrytende havbruksteknologi for oppdrettsbransjen og karbonhåndtering (CCS) for industri.

Se https://www.livseglsten.com/

Slik søker du

Interesserte søkere fyller ut søknadsskjema.

Programmet er gratis for alle som deltar, men det må påregnes tid til samlinger samt noe arbeid mellom samlingene.

Søknadsfrist: 14.12.2018. Du får svar på søknaden innen 4. januar 2019.

Send inn søknad.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i iKuben

Sponsorer

Sertifiseringer

sertifisering