Teknologitrendene som påvirker industriens strategivalg

iKubens Digitaliseringskonferanse 8. juni setter søkelyset på digitalisering i industriell praksis.  I en serie artikler presenterer vi Gartners 10 strategiske teknologitrender for 2017. Flere av disse trendene vil gå inn i foredragene på konferansen.

Gartner er ikke den eneste som spår om teknologiske trender, men av erfaring ser vi at Gartner treffer ganske godt når det gjelder utviklingen av industrielt internett. Vi ser også at det ikke er vesentlig stor forskjell i tenkningen blant de ledende analyseselskapene om hva som er de teknologiske trendene. Det som varierer dem i mellom er oppfatningen av hvor moden teknologien er, og dermed hvor sannsynlig det er at teknologien blir kommersialisert i stor grad.

Tre temaer – intelligent, digitalt og mesh (nett)

Tre temaer – intelligent, digitalt og mesh  – danner grunnlaget for de 10 strategiske teknologitrender for 2017,  som ble kunngjort av David Cearley, visepresident og Gartner Fellow, på Gartner Symposium / ITxpo 2016.  Disse teknologiene begynner å bli svært modne, og har betydelig forstyrrende (“disruptivt”) potensial på tvers av næringer.

Komplisert begrepsbruk?

Flere av begrepene kan virke diffuse, og det er ikke unaturlig i en tidlig fase av en teknologisk utvikling. Enkelte begrep som blir brukt nå, vil trolig forsvinne med utviklingen. Ett begrep “The Intelligent Digital Mesh” er lansert av Gartner selv og samler opp i seg flere trender.

INTELLIGENT

Trend nr. 1: AI (Kunstig intelligens) & Avansert Maskinlæring

Trend nr. 2: Intelligente applikasjoner

Trend nr. 3: Intelligente ting

DIGITALT

Trend nr. 4: VR og AR (Virtual and Augmented Reality)

Trend nr. 5: Digitale tvillinger

Trend nr. 6: Blokkjede

MESH 

Trend nr. 7: Konversasjons-systemer

Trend nr. 8: Mesh App og servicearkitektur

Trend nr. 9: Digitale teknologiplattformer

Trend nr. 10: Tilpasningsdyktig sikkerhetsarkitektur

 

Kilde: www.gartner.com

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i iKuben

Sponsorer

Sertifiseringer

sertifisering